`Blokkade politici bij fusies banken'

Blokkades opgeworpen door nationale politici vormen de belangrijkste belemmering voor grensoverschrijdende fusies en overnames in de Europese bankensector. Hierdoor loopt de vorming van een geïntegreerde Europese financiële markt vertraging op en blijven de banken uit de Europese Unie in slagkracht achter bij hun Amerikaanse concurrenten. Dit schaadt de groei van de Europese economie.

Deze boodschap bracht Rijkman Groenink, bestuursvoorzitter van ABN Amro, zaterdag aan de ministers van Financiën en centrale bankpresidenten van de EU op de informele Ecofin in Scheveningen. Behalve Groenink spraken ook de bestuursvoorzitters Pébéreau van de Franse BNP Paribas en Sir George Matthewson van de Royal Bank of Scotland met de bewindslieden. Volgens Groenink worden de nationale regels voor het bankentoezicht door de ministers van Financiën gebruikt om onwelgevallige bankenfusies tegen te houden. ,,De regels die de toezichthouders hanteren zijn op zichzelf niet het probleem. Het gaat om de manier waarop ze gebruikt worden door politici'', aldus Groenink.

De bankvoorzitter noemde geen specifiek voorbeeld, maar hield het op de EU in zijn algemeenheid. Het is bekend dat ABN Amro binnen de Europese Unie actief is om zijn positie in Italië te versterken. Dit proces verloopt moeizaam.

Toen in 1999 elf Europese landen (later twaalf) hun munten aan elkaar koppelden en de euro invoerden, was een van de verwachtingen dat dit zou leiden tot een versnelling van het proces van intergratie in de financiële sector. Maar het aantal geslaagde grensoverschrijdende Europese bankenfusies is sindsdien evenwel beperkt gebleven. Een Europese centrale bankier bevestigde desgevraagd: ,,Er is duidelijk sprake van frustratie over het gebrek aan voortgang bij fusies in het Europese bankwezen.''

Minister Zalm (Financiën), gastheer van de informele bijeenkomst in het Kurhaus in Scheveningen, zei dat hij het verwijt van Groenink aan zijn collega's had voorgehouden. ,,Ik heb in de vergadering gezegd: `Wij zijn de politici. Zijn wij van mening dat er een echte Europese markt voor banken moet ontstaan?' Alle ministers stemden hiermee in.'' Maar Zalm gaf toe dat sommige Europese regeringen niet staan te springen om de trots van hun nationale bankwezen, hun `nationale kampioenen', door banken uit andere Europese landen te laten overnemen.

De Ecofin besloot dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, een studie zal uitvoeren naar de belemmeringen voor grensoverschrijdende fusies en overnames van banken. Eurocommissaris voor de Interne Markt, Bolkestein, zei dat het stelsel van regulering en toezicht op de financiële sector in de EU effectiever dient te zijn.