Belastingdebat splijt ministers van Financiën EU

Ministers van Financiën van de Europese Unie zijn het grondig oneens over harmonisering van de vennootschapsbelasting. Ook over een uniforme belastinggrondslag bestaat onenigheid. Dit bleek zaterdag aan het eind van een tweedaagse informele EU-bijeenkomst in het Scheveningse Kurhaus.

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) was optimistisch over de economische groei in de eurozone, waarbij hij uitgaat van ,,ongeveer 2 procent groei''. Dit voorjaar was nog 1,7 procent groei voorspeld.

De grote onenigheid over harmonisatie van de vennootschapsbelasting maakt het waarschijnlijker dat een kleinere groep EU-lidstaten in een `versterkte samenwerking', waartoe minimaal acht landen kunnen besluiten, met een gelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting zal komen. Landen als Nederland, Duitsland en Spanje zouden willen meedoen. Een besluit is voorlopig niet te verwachten. Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt), die al `versterkte samenwerking' suggereerde, laat eerst een studie doen. Een uniforme heffingsgrondslag vermindert volgens Bolkestein, die tegen tariefafspraken is, de administratieve lasten voor bedrijven. Een probleem is hoe de opbrengst tussen lidstaten te verdelen.

Groot-Brittannië, Ierland, Slowakije en Estland (dat een nultarief heeft) waren volgens ingewijden tegen elke vorm van harmonisatie. Zij pleiten voor eerlijke belastingconcurrentie. Frankrijk en België willen alleen een uniforme heffingsgrondslag als er meteen ook een minimumtarief komt. Voor lidstaten als Nederland is een minimumtarief pas in een tweede fase aan de orde.

De Franse minister Sarkozy kreeg alleen van Italië steun voor zijn pleidooi nieuwe lidstaten te korten op regionale steunfondsen, indien hun tarief vennootschapsbelasting onder het EU-gemiddelde ligt. Zijn uitlatingen hadden vorige week al kwaad bloed gezet bij nieuwe lidstaten. Sarkozy wil voorkomen dat nieuwe lidstaten met lage tarieven bedrijven elders weglokken. Volgens Sarkozy zullen kiezers ,,niet begrijpen dat landen rijk genoeg zijn om belastingtarieven te verlagen, maar arm genoeg om Europese structuurgelden te ontvangen''. Hij verwees naar de komende referenda in diverse lidstaten over de nieuwe Grondwet. Sarkozy's pleidooi werd door velen gezien als onderdeel van zijn streven om in 2007 president van Frankrijk te worden. Over enkele maanden treedt hij af om partijvoorzitter van de UMP van president Chirac te worden.

De EU-ministers steunden het voorstel van minister Zalm om het politiek gevoelige debat over de meerjarenbegroting (2007-2013) los te trekken door eerst per uitgavencategorie prioriteiten te stellen. Hiermee wil Zalm voorkomen dat het debat direct vastloopt door de tegenstelling tussen de zes lidstaten (waaronder Nederland) die de uitgaven tot 1 procent van het bruto nationaal inkomen willen beperken en de lidstaten die meer willen uitgeven. Op Nederlands voorstel doet de Europese Commissie voorts een onderzoek om de administratieve lasten van bedrijven door regelgeving te meten.