WIA in plaats van WAO

De WAO sterft vanaf 1 januari 2006 een langzame dood. Mensen die na deze datum arbeidsongeschikt raken komen in een nieuwe regeling terecht, de WIA, die `volledig en duurzaam' arbeidsongeschikten onderscheidt van mensen die gedeeltelijk niet meer kunnen werken. Werkgevers zijn voor het treffen van een regeling met gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet langer alleen op het UWV aangewezen. Dat heeft het kabinet gisteren besloten.

Alleen mensen die niet meer dan 20 procent van hun laatstverdiende loon kunnen verdienen, worden volledig arbeidsongeschikt verklaard onder de nieuwe regeling.

Mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de nieuw gecreëerde WGA. Werknemers kunnen alleen aanspraak maken op deze uitkering als ze voor meer dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. In tegenstelling tot de WAO worden inkomsten uit werk niet geheel afgeroomd op de uitkering. Eenmaal in de WGA wordt de deels arbeidsgeschikte verplicht om bij te werken, in tijd gemeten het percentage waarvoor hij is goedgekeurd. Gebeurt dit niet, dan verliest hij de WGA-uitkering en komt hij terecht in een vervolguitkering die ligt rond het bijstandsniveau.

Door bijna een half miljoen WAO-ers te laten herkeuren hoopt het kabinet al voor het ingaan van de nieuwe regeling geld uit te sparen. Het UWV voert de keuringen uit en verwacht 110.000 mensen helemaal of voor een groter deel arbeidsgeschikt te verklaren. Het UWV wil dit bereiken door niet-medische criteria aan te scherpen.