Wanddoek voor Europa van Rem Koolhaas

Tachtig meter wanddecoratie gewijd aan de geschiedenis, maar ook aan de toekomst van Europa. Beelden van historische figuren en ikonen zoals Hitler en de adelaar van het Duitse rijk, vermengd met een aktueel portret van Bin Laden, en speculatieve impressies over hoe Europa er omstreeks 2020 uitziet.

Ze zijn onderdeel van de tentoonstelling The Image of Europe van architect/beeldend kunstenaar Rem Koolhaas en zijn denktank AMO, die komende maandag opent in Brussel.

De tentoonstelling wil het zogeheten `iconografisch deficiet van Europa' trachten te verhelpen. Met de huidige, volgens Koolhaas, oninspirerende en vlakke symboliek zoals de blauwe vlag met sterren en het volkslied, weet Europa te weinig passie en aanhankelijkheid op te roepen. Door meer aan te sluiten bij nationale kleuren en gebeurtenissen, probeert hij dat tekort te bestrijden. Koolhaas ontwierp daarvoor al eerder, twee jaar geleden, een alternatieve vlag met nationale kleuren.

De wanddecoratie is de binnenkant van een grote tent die midden in Brussel, de `hoofdstad van Europa', is neergezet. De tent aan het Rond Point Schuman, vlak bij de belangrijkste gebouwen van de Europese Unie, is van ver te herkennen aan een reeks felle kleuren. Die zijn ontleend aan alle nationale vlaggen van de lidstaten. De tentoonstelling toont verder een alternatieve vergadertafel voor de Europese leiders. Het tafelblad bevat beelden van eerdere Europese vergadersessies. Ook is er een monument, gewijd aan de tienduizenden regels (het zogeheten `acquis communautaire') waaraan (nieuwe) lidstaten moeten voldoen.

De tentoonstelling wordt betaald door Nederland, en is een geschenk van het Nederlands voorzitterschap aan Europa dat duurt tot en met december.