Vrouwen willen wellicht geen hoogleraar worden

In het artikel `Waar blijven de vrouwen' wordt weer eens gemopperd over het feit dat Nederland `een modderfiguur' zou slaan, omdat het zo weinig vrouwelijke hoogleraren in zijn geledingen heeft (NRC Handelsblad, 1 september ). Of dit het gevolg is van onrechtmatige discriminatie of het gevolg van vrije keuzes wordt niet duidelijk. Argumenten die gegeven worden zijn dat vrouwelijke studenten hogere cijfers halen en dus meer geschikt zouden zijn voor hoogleraar. Dit zegt echter niet veel, omdat de hoogleraren van nu een afspiegeling (zouden moeten) zijn van de studentenpopulatie van 20 tot 30 jaar geleden. Bovendien zegt een gemiddeld cijfer niet veel als de aantallen mannelijke en vrouwelijke studenten sterk uiteenlopen. Verder worden onbewezen vooroordelen uit de kast gehaald, als zouden mannen een carrièreplan hebben en arrogant zijn.

Misschien vinden vrouwen het over het algemeen wel interessanter om wat anders te doen dan hoogleraar worden. Het is toch ook zo dat ondanks talrijke campagnes vrouwen met bèta-talent liever wat anders gaan doen.

    • J.C. de Munck