Ulster: reservisten politie ontslagen

Het hoofd van de Noord-Ierse politie, Hugh Orde, zal de ruim helft van de bijna 1500 reservisten van zijn dienst ontslaan. Met dat compromis hoopt hij zowel de katholieken als de protestanten tevreden te stellen. De katholieken eisen het ontslag van alle door de protestanten gedomineerde politiedienst. In een rapport uit 1999 werd voorgesteld – als onderdeel van 700 hervormingsvoorstellen – om te zorgen dat in 2009 dertig procent van de agenten katholiek was, op dat moment was dat nog 8 procent.