Terreurrecht moet aanslag verhinderen

Justitie, politie en AIVD krijgen vergaande bevoegdheden om potentiële terroristen in een vroegtijdig stadium te observeren, op te sporen of hinderlijk te volgen, ook als nog geen sprake is van strafbare feiten.

Dat hebben de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) gisteren bekend gemaakt.

Verder wordt bij vermoeden van terroristische dreiging de mogelijkheid van preventief fouilleren uitgebreid en mag justitie verdachten van terroristische activiteiten langer in verzekerde bewaring stellen.

Het totaalpakket aan voorgestelde maatregelen leidt tot toepassing van het strafrecht `die eerder lijkt op een oorlogssituatie of een andere uitzonderingstoestand', dan in een normale situatie, zo wordt gesteld in een notitie over terrorismebestrijding waar de ministerraad gisteren mee akkoord is gegaan.

Opsporingsinstanties krijgen de mogelijkheid om verdachten die (nog) geen strafbare feiten hebben gepleegd, dusdanig hinderlijk te volgen, dat de persoon feitelijk geen rol meer kan spelen in aan terrorisme gerelateerde zaken (zogeheten verstoringsacties). Ook het Vreemdelingenrecht zal in het kader van terrorismebestrijding worden ingezet. Als bij een visumaanvraag het vermoeden bestaat dat de aanvrager betrokken is bij documentvervalsing, diefstal of drugshandel ten behoeve van financiering van terrorisme, zal hem de toegang tot Nederland geweigerd worden.

Ook de wettelijke mogelijkheden van telefoontaps, infiltratie en observatie worden uitgebreid. Die bevoegdheden mogen ook gebruikt worden als er nog geen concrete verdenking bestaat van strafbare feiten, maar wel als er vermoedens zijn van het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband. Bij strafrechtelijke vervolging hoeft het openbaar ministerie niet meer binnen de nu in de wet opgenomen termijn van 106 dagen alle processtukken aan de advocaat van de verdachte te overleggen. Die termijn kan bij onderzoek naar terroristische misdrijven te kort zijn om de `door de wet gevorderde' openheid van zaken te geven.

Remkes noemde gisteren in een toelichting de actuele dreiging van terroristische aanslagen onverminderd groot. ,,De mogelijkheid van een aanslag is voorstelbaar, al zijn er geen concrete aanwijzingen.'' Volgens Remkes zijn er aanwijzingen dat terroristen de afgelopen tijd observaties hebben gemaakt van gebouwen of locaties ter voorbereiding van aanslagen. ,,Het huidige niveau van alarmering heeft te maken met die signalen.''