Te licht bevonden

Uitgeverij Boom Testuitgevers wil de meestgebruikte Nederlandse intelligentietest voor kinderen (de WISC-III) niet meer verspreiden. Boom heeft schoon genoeg van het gekrakeel over de kwaliteit van de test, zo blijkt uit een brief van Boom aan alle WISC-III-afnemers, veelal psychologen. Boom distribueert de test, maar heeft niets te zeggen over de bewerking en de kwaliteit. De Nederlandse bewerking is in handen van de commerciële poot van het NIP, de beroepsorganisatie van psychologen, het zogeheten Dienstencentrum (NDC).

De Nederlandse vertaling van de van oorsprong Amerikaanse WISC-III kwam in de zomer van 2002 op de markt. Maar al snel was duidelijk dat de normering gebreken vertoonde en de testuitslag afweek van andere intelligentietests, waaronder de WISC-R, de 16 jaar oude vertrouwde voorganger. Een testbeoordelingscommissie (de COTAN) van het NIP gaf de WISC-III op enkele punten een onvoldoende. Het NDC zegde verbeteringen toe, maar Boom constateert dat de discussie na het verschijnen van nieuwe normeringen (in oktober 2003) onverminderd doorgaat. De WISC wordt bijvoorbeeld veel gebruikt voor beslissingen over toelating van kinderen tot het speciaal onderwijs. De test kost zo'n 1.000 euro per stuk.

Speciale scholen zijn vaak alleen toegankelijk voor kinderen met een bepaald IQ-drempel. De Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling die de normen daarvoor opstelt stelt dat een psychologisch onderzoek met een WISC-III-intelligentietest wordt geaccepteerd als de uitslag daarvan `geen grensgeval betreft'. Zodra dat wel het geval is moet een andere intelligentietest worden gebruikt. Het betekent dus dat op grond van de WISC-III geen beslissingen mogelijk zijn.

Verder constateert Boom dat belangrijke achtergrondinformatie (het technisch rapport) steeds is toegezegd, maar dat het NDC die nog steeds niet heeft gepubliceerd. Het NDC schrijft op haar website de `eenzijdige stap van Boom' te betreuren en in overleg te zijn met Harcourt, de internationale uitgever van de WISC-test. Boom is namelijk de enige distributeur van de test. In de VS is inmiddels de WISC-IV op de markt. De grote vraag is of het nog loont de Nederlandse versie van de WISC-III alsnog een facelift te geven.

    • Wim Köhler