Rommelen met en/of-rekening

Mijn vader en ik hebben samen een en/of-rekening. Hij stort daarop jaarlijks de toegestane belastingvrije schenking, soms door daarop vrijgevallen koopsompolissen uit te laten betalen. Het rekeningsaldo geef ík op aan de belastingdienst, want ik betaal er belasting over. Wanneer er een polis vrijvalt en op deze rekening wordt gestort, ben ík degene die de inkomstenbelasting voldoet.

Is dit een slimme constructie? Of is het beter het geld te storten op een rekening die alleen op mijn naam staat, zodat er later geen problemen ontstaan? Immers, wat gebeurt er wanneer mijn vader overlijdt? Moet ik de helft van het saldo delen met de andere erfgenamen? Moet ik daarover successierecht betalen?

(W. Z.)

Het is mij niet duidelijk waarom u zo rommelt. Hoewel de rekening op beider naam staat, moeten u en u vader ieders deel van het saldo in box 3 opgeven. Wat betreft de polissen: als uw vader als begunstigde van de polis staat vermeld, moet hij over de uitkering inkomstenbelasting betalen en niet u. Wanneer uw vader overlijdt, valt zijn deel van het saldo in de nalatenschap en onder het successierecht. Een en/of-rekening is dus niet aan te raden.

    • Adriaan Hiele