Pools parlement wil geld Duitsland voor oorlogsschade

Polen moet alsnog herstelbetalingen eisen van Duitsland voor in de Tweede Wereldoorlog geleden schade. Dat staat in een motie die gisteren unaniem is aangenomen door het Poolse parlement. Het communistische Polen zag in de jaren vijftig `vrijwillig' af van claims richting zijn Oost-Duitse broeders. Na 1989 waren herstelbetalingen geen punt van discussie, de Pools-Duitse verzoening kreeg voorrang. De Poolse Sejm roept de regering nu op om alsnog werk te maken van een financiële compensatie.

De motie is een reactie op recente Duitse claims richting Polen: het westen van Polen was voor de oorlog Duits grondgebied en sommige Duitsers willen de eigendommen die ze hebben achtergelaten terug. Zij proberen dat via Poolse rechters, maar ook via Europese gerechtshoven, omdat Polen sinds 1 mei lid is van de Europese Unie.

In de motie staat dat Polen ,,geen enkele financiële verplichting heeft jegens Duitse burgers''. Verder staat er dat het ,,financiële compensatie'' verdient voor ,,de enorme schade en materiële en niet-materiële verliezen die door de Duitse agressie, bezetting en genocide zijn veroorzaakt''. Ook het verlies van onafhankelijkheid na de oorlog – Polen belandde achter het IJzeren Gordijn – moet worden goedgemaakt met een geldbedrag. Volgens ruwe schattingen is Polen door de oorlog 40 procent van zijn materiële welvaart kwijtgeraakt. In geld uitgedrukt zou het gaan om 525 miljard euro.

De motie werd aangenomen met 328 stemmen vóór, en één onthouding. De oproep van het parlement is niet bindend, maar het zet premier Belka wel onder druk om de kwestie bij zijn Duitse collega te berde te brengen. Bondskanselier Schröder zei vorige maand in de Poolse hoofdstad, tijdens de herdenking van de opstand van Warschau (1944), dat de Duitse regering de eigendomsclaims van Duitsers niet ondersteunt.

De Duitse claims doen de emoties in Polen steeds weer opnieuw hoog oplaaien. In Polen kwamen tijdens de oorlog zes miljoen burgers om het leven, onder wie drie miljoen Poolse joden. De Polen die in voormalig Duitse huizen wonen zijn veelal zelf ook verdreven uit het westen van Oekraïne, dat voor de oorlog Pools was. De nieuwe grenzen van Polen werden destijds door de geallieerde grootmachten getrokken. Polen had daarover zelf weinig te zeggen.