Op vakantie naar z'n werk (Gerectificeerd)

Joost Lagendijk (1957) ging onlangs voor het eerst op vakantie in Turkije. De europarlementariër voor GroenLinks had de roman Birds without Wings meegenomen van Louis de Bernières. Die speelt zich af in de nadagen van het Ottomaanse rijk. Vlak voor zijn reis ontdekte hij dat het fictieve dorp waarover De Bernières schrijft, was gemodelleerd naar Kaya Koyu, een Turks dorp iets ten zuiden van de plek waar hij op vakantie zou gaan. Toen hem ter plaatse ook nog bleek dat een poging was gedaan om met Europees geld een museum te bouwen en dat te wijden aan het vreedzaam samenleven van Grieken, Turken, Armeniërs en andere minderheden, kon zijn vakantie niet meer stuk.

Turkije beheerst momenteel zijn leven, in elk geval zijn agenda. Lagendijk is voorzitter van de zogeheten Turkije-delegatie, een samenwerkingsorgaan van het Europese en Turkse parlement. Nu 6 oktober nadert, de dag waarop de Europese Commissie bekendmaakt of het kandidaat-EU-lid voldoet aan de zogeheten Kopenhaagse criteria, zijn er veel mensen die iets van het Europees Parlement willen, en dus van Lagendijk. Bij persborrels in Brussel of Straatsburg willen journalisten van hem horen wat het Commissie-besluit wordt. Lagendijk: ,,Wat ik daarover hoor van ambtenaren wordt het besluit `Ja, maar'. Er moet nog wel aan een aantal punten worden voldaan voor de daadwerkelijke opening van de onderhandelingen, juli volgend jaar. Dan gaat het met name over de vraag of gedane beloftes in de praktijk wel worden waargemaakt. Er wordt op dit moment nog gesteggeld binnen de Commisie of die punten de status van voorwaarde krijgen of alleen maar worden `meegegeven' aan de regering in Ankara.'

Ambtenaren van verantwoordelijk Europees Commissaris Günter Verheugen kloppen regelmatig bij Lagendijk aan om te vernemen waar het Europees Parlement zoal op let. Lagendijk: ,,Dat komt omdat wij als Parlement straks onze goedkeuring moeten geven aan de eventuele opening van onderhandelingen met Turkije. Dan kun je als Europese Commissie beter nu al zwaarwegende punten van ons parlement aandacht geven.' Met genoegen heeft Lagendijk daarom geconstateerd dat Verheugen tijdens zijn recente bezoek aan Turkije juist op de rechten van de Koerden heeft gehamerd, een zwaar punt voor het Parlement.

Lobbyisten, bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, zoeken contact met Lagendijk om hem van de jongste informatie te voorzien. Die combineert hij met nieuwtjes van zijn netwerk ter plekke (politici, wetenschappers, journalisten), dat hij onder andere dit voorjaar opbouwde. Toen zat hij bijna elke maand wel een keer in Turkije. ,,Mensenrechtenorganisaties zitten op dit moment in een lastig parket, merk ik. Ze zien enerzijds nog duidelijke tekortkomingen bij de Turkse naleving van de mensenrechten. Anderzijds vrezen ze dat de duidelijke vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, teniet zal worden gedaan als het straks op 6 oktober toch `nee' wordt.'

En dan is er ook nog zijn overige werk, zoals het volgen van de andere landen die in de wachtkamer van Europa zitten (Bulgarije, Roemenië en sinds afgelopen juni ook Kroatië), het deelnemen aan talloze debatten, of het schrijven van een column in het partijblad van GroenLinks. In de laatste column waarin hij over zijn vakantie-ervaringen vertelt, schrijft Lagendijk ,,na een paar glazen benoemd te zijn tot ambassadeur van Kaya Koyu in Brussel. Dat museum moet er komen.'

Rectificatie

EU en Turkije toetreding

In het artikel Op vakantie naar z'n werk (11 september, pagina 7) staat dat het Europees Parlement toestemming moet geven voor opening van de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de Europese Unie. Dit is onjuist. Het moet toestemming geven voor toetreding van Turkije nadat die onderhandelingen zijn afgesloten.