Ook VN-verdrag staat eigen verdediging toe

In het redactioneel commentaar van 6september over de toegewezen raadsman voor Miloševic staat dat in het EVRM ,,het recht zichzelf te verdedigen'' is opgenomen, maar dat een dergelijk expliciet recht zou ontbreken in het Bupo-verdrag van de VN. De tekst in art. 6 lid 3 sub c EVRM en art. 14 lid 3 sub d IVBPR (= het Bupo-verdrag) is op dit onderdeel evenwel identiek. In art. 14 van dit Bupo-verdrag staat ook dat een verdachte het recht heeft ,,to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing''. Een pijnlijke vergissing dus.

Voor het overige kan ik mij geheel vinden in de kritische opmerkingen terzake. Miloševic kennende zullen heftige meningsverschillen met de hem in zijn maag gesplitste raadslieden niet uitblijven. Iets soortgelijks deed zich ook in eerdere gevallen voor in de zaken Croissant en Kamasinski. Overigens kan deze beslissing van het Tribunaal de Quantánamo Bay-verdachten nog goed van pas komen. Want het belang van bijstand door een rechtsgeleerd raadsman wordt nog eens onderstreept. Aldus beschouwd is de betreurenswaardige beslissing internationaalrechtelijk gezien te beschouwen als een geluk bij een ongeluk. Maar dat is dan ook het enige lichtpuntje.

    • Mr. G. Spong