Onderzoek naar Beslan komt er tóch

De Russische Federatieraad stelt een onderzoek in naar het gijzelingsdrama in de school in het Noord-Osseetse Beslan. President Poetin maakte dat gisteren bekend.

Poetin deed dat in een gesprek met Sergei Mironov, de voorzitter van het hogerhuis, dat op televisie werd uitgezonden. Eerder stelde de president geen behoefte te hebben aan zo'n onderzoek, omdat het volgens hem zou ontaarden in een ,,politieke show''.

,,Iedereen wil een volledig en objectief beeld van alle tragische gebeurtenissen verbonden met de gijzelingsactie in Beslan'', aldus Poetin. Hij zegde volledige medewerking van zijn kabinet toe en toegang tot alle ,,essentiële documenten''.

Het is onduidelijk waarom Poetin plotseling van gedachten is veranderd. Bovendien is niet bekend waarom de rechtstreeks gekozen Doema het onderzoek niet ter hand neemt. De Federatieraad, die in een buitengewone zitting op 20 september een onderzoekscommissie zal benoemen, wordt gekozen door de regionale parlementen.

Veel waarnemers in Rusland betwijfelen of een officieel gesanctioneerd onderzoek de waarheid rond de gijzelingsactie in Beslan, waarbij ver over de driehonderd mensen om het leven kwamen, uiteindelijk aan het licht zal brengen. Er is sinds de gewelddadige afloop van het drama veel kritiek geuit; op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar ook op de politiek verantwoordelijken, onder wie Poetin zelf. ,,Geen officiële instantie zal in staat zijn een onderzoek te verrichten dat diepgaand, onafhankelijk en objectief zal zijn'', zei politiek analist Masja Lipman van de Carnegie Stichting voor Internationale Vrede tegen het Britse persbureau Reuters.

Inmiddels beginnen steeds meer tekenen zichtbaar te worden van de wijze waarop de Russische autoriteiten denken terroristische aanslagen in het vervolg te kunnen voorkomen. De gouverneur van de Moskouse regio, Boris Gromov, wil dat de identiteit wordt onderzocht van iedereen die afkomstig is van de Kaukasus. Volgens hem wonen er zeshonderdduizend mensen uit dat gebied in de regio Moskou. Eén van de vice-voorzitters van de Doema kondigde een debat aan over opheffing van het moratorium op de doodstraf voor terroristische activiteit. President Poetin heeft voor maandag het parlement en alle regionale leiders van Rusland bijeen geroepen om de anti-terreurmaatregelen te bespreken.

In Moskou hebben gisteren honderden mensen gedemonstreerd bij de ambassades van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zij protesteerden tegen de ,,dubbele standaard'' van die landen bij de terrorismebestrijding. Beide landen hebben asiel verleend aan afgevaardigden van de Tsjetsjeense opstandelingenleiders. De demonstranten droegen leuzen als `Geen Russische olie voor jou - Bush' en `Achmadov-Bin Laden - een en dezelfde' met zich mee. Ilias Achmadov, die begin augustus asiel kreeg, is de vertegenwoordiger van rebellenleider Aslan Maschadov.

    • David Jan Godfroid