Nog nooit zo weinig getrouwd als vorig jaar

Er zijn nog nooit zo weinig huwelijken gesloten in Nederland als in 2003. Per duizend inwoners werden vorig jaar 5 huwelijken gesloten. Een jaar eerder waren dat er nog 5,3. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepubliceerd.

De leeftijd waarop mensen trouwen, ligt elk jaar hoger. Mannen waren in 2003 gemiddeld 31,8 jaar wanneer zij voor het eerst trouwen, en vrouwen 29,2 jaar. Ook die leeftijden zijn nooit eerder zo hoog geweest.

De animo onder homoseksuelen om te trouwen is gering. Toen het homohuwelijk in 2001 mogelijk werd, trouwen ruim 1.300 mannen met elkaar, en bijna 1.100 vrouwen. In 2002 was dit aantal al sterk gedaald. In 2003 trouwden nog geen 1.500 homoparen: 735 mannelijke en 764 vrouwelijke. Dat is nog geen 2 procent van het totaal aantal gesloten huwelijken.

Behalve in relatieve zin, is ook het totaal aantal gesloten huwelijken sinds 1950 nog nooit zo laag geweest. Vorig jaar trouwden 80.427 mensen, 5.000 minder dan in 2002. Tussen 1964 en 1975 was het aantal huwelijken het grootst. Elk jaar werden toen meer dan 100.000 huwelijken gesloten. Maar al in 1970 werd trouwen minder populair. Elk jaar nam het aantal huwelijken af, tot in 1983 een voorlopig laagtepunt werd bereikt, met 5,5 huwelijken per duizend inwoners. Het decennium daarna nam het trouwen echter weer toe, tot er in 1993 een nieuwe daling inzette.

Sinds in 1998 het geregistreerd partnerschap werd ingevoerd, is hier elk jaar meer gebruik van gemaakt. Bijna 10.000 paren sloten vorig jaar een dergelijk partnerschap.

Rectificatie / gerectificeerd

Huwelijken

Het bericht Nog nooit zo weinig getrouwd als vorig jaar (11 september, pagina 3) meldt dat vorig jaar 80.427 mensen trouwden, 5.000 minder dan in 2002. Deze cijfers betreffen het aantal huwelijkssluitingen.