Joodse Talibaan 2

Hierbij wil ik heftig bezwaar aantekenen tegen de kop Joodse Talibaan in de krant van zaterdag.

Mogelijk dat bepaalde seculieren in Israël spreken over de joodse Talibaan, maar door deze beschrijving zo prominent te plaatsen als kop wekt u de indruk dat deze twee groepen inderdaad vergeleken kunnen worden.

Maar de joden zijn geen moordenaars, onderdrukken/stenigen niet de vrouwen.

Overigens vind ik dat de NRC steeds vaker het Palestijnse lijden enorm uitvergroot en te weinig ingaat op de achtergrond van dit conflict tussen Israël en de Palestijnen.

    • H.S.Joosten Amersfoort