Iets met mensen

In kranten- en tijdschriftartikelen over bèta- en technische studies komt vaak het nerd-imago van zulke studies ter sprake . In het stuk `Iets met mensen' (W&O, 4 septemper) maakt Cocky Booy van de VHTO zich zorgen of techniekopleidingen wel genoeg mens-gericht zijn. Want, zegt ze, voor meisjes is dat belangrijk om zulke opleidingen te kiezen.

In een ander artikel `Eredivisie voor bètascholieren' (24 augustus, pag. 2) over het pas geopende Junior College Utrecht (JCU) wordt een studente gevraagd of ze niet bang is een nerd te zijn. Ze zegt geruststellend dat ze ook drie keer per week hockeyt, pianolessen neemt en ook nog tijd heeft voor vriendinnen.

Deze voorbeelden zijn illustratief voor in Nederland heersende opvattingen:

a) bèta- en technische studies zijn alleen voor heel slimme mensen die uitsluitend geïnteresseerd zijn in studeren (nerds!).

b) vooral belangstelling hebben voor studeren is niet goed.

c) het is belangrijk dat een studie sociale aspecten heeft, vooral voor meisjes. Het JCU lijkt o.a. het saaie imago van bèta-studies te willen bestrijden. Scholieren die hierdoor worden overtuigd zo'n studie te kiezen staat waarschijnlijk een teleurstelling te wachten omdat universitaire bèta-studies, zeker in het begin, een behoorlijke hoeveelheid droge kost bevatten. Het is beter om de eerdergenoemde opvattingen eens aan de kaak te stellen. Als deze vooroordelen worden weggenomen, zal de belangstelling voor bèta-studies vermoedelijk vanzelf toenemen. Een goed begin zou zijn om in artikelen over bèta-studies niet telkens het nerd-imago ter sprake te brengen!

Tenslotte een uitspraak van de beroemde natuurkundige Richard Feynman: `The fact that I beat a drum has nothing to do with the fact that I do theoretical physics. Theoretical physics is a human endeavor, one of the higher developments of human beings – and this perpetual desire to prove that people who do it are human by showing that they do other things that a few other humans do (like playing bongo drums) is insulting to me.'

    • Drs Aschwin Wijnsma