Geen akkoord over versoepeling europact

De ministers van Financiën van de Europese Unie blijven op een belangrijk punt verdeeld over aanpassing van het Stabiliteits- en Groeipact. Zij werden het op de eerste dag van de informele Ecofin-bijeenkomst in Scheveningen niet eens over de `exceptionele omstandigheden' waarbij eurolanden een overheidstekort boven de norm van 3 procent mogen hebben. De bewindslieden bereikten wel een akkoord over de benoeming van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker tot vaste voorzitter van de Eurogroep.

Fungerend EU-voorzitter Zalm concludeerde gisteren dat de voorstellen van de Europese Commissie over het europact ,,een goede basis voor discussie'' zijn. Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) presenteerde vorige week de voorstellen, na een crisis rond het europact vorig jaar november. Een meerderheid van ministers besloot toen geen sanctieprocedures te starten tegen Duitsland en Frankrijk, ondanks dat hun overheidstekorten sinds 2002 ver boven de drie-procentsnorm lagen. Het Europese Hof oordeelde onlangs dat de ministerraad ten onrechte de Europese Commissie buitenspel had gezet.

Volgens een van Almunia's voorstellen mogen lidstaten bij een langdurig lage economische groei de tekortnorm ongestraft overschrijden. Volgens de huidige regels kan op zulke `exceptionele omstandigheden' alleen bij negatieve groei een beroep worden gedaan. Zalm erkende dat op dit punt geen akkoord was bereikt. Hij zei wel dat de ministers ,,geen verwatering willen van het pact, maar een versterking en verduidelijking en betere toepassing''.

De ministers zijn het er volgens hem over eens dat lidstaten in goede economische tijden meer moeten sparen om budgetproblemen bij een neergaande conjunctuur te voorkomen. Nederland had hier eerder op aangedrongen. De ministers willen lidstaten waar het tekort uit de hand loopt door foutieve voorspellingen soepeler aanpakken dan lidstaten die aanbevolen maatregelen niet uitvoeren, wat een tegemoetkoming aan Duitsland lijkt. Verder gaan omvang van staatsschuld en pensioenverplichtingen een rol spelen in de beoordeling van de overheidsfinanciën van een lidstaat. Zalm sprak van ,,belangrijke elementen die het pact versterken''. De ministers willen de coördinatie verbeteren door nationale budgetplannen eerder te bespreken.

Zalm en Almunia gaan er vanuit dat pas volgend jaar onder het Luxemburgse voorzitterschap besluiten volgen. Volgens Almunia zijn ,,moeilijke politieke keuzes'' nodig om de geloofwaardigheid van het europact te versterken. Hij gaf aan dat de Europese Commissie de problemen over het Duitse en Franse tekort ,,in een geest van dialoog'' wil oplossen. Dat moet volgens Almunia gebeuren ,,parallel'' met de besluitvorming over aanpassing van het pact, waarmee hij aangaf dat op korte termijn nog geen actie valt te verwachten.

De ministers wezen de Oostenrijkse minister Grasser aan als vice-voorzitter van de Eurogroep van twaalf eurolanden. Grasser had geklaagd dat hij door de benoeming van Juncker als permanent voorzitter het roulerend voorzitterschap misliep.

BEMIDDELAARpagina 25

    • Hans Buddingh'