Eisner stapt op bij Disney

Michael Eisner heeft eindelijk gehoor gegeven aan de wensen van de aandeelhouders die aandrongen op zijn vertrek als topman van het amusementsconcern WaltDisney. Toch treedt hij pas af als zijn contract afloopt in 2006. Daardoor krijgt het bestuur van Disney volgens hem ruim de tijd om een opvolger te benoemen. Maar omdat hij geen steun van de aandeelhouders heeft, zou de bestuursvoorzitter eigenlijk eerder moeten opstappen.

De jongste manoeuvre van Michael Eisner kan nauwelijks worden gezien als een gebaar van goede wil tegenover zijn ontstemde aandeelhouders. Het is helemaal niet zeker of hem sowieso wel een nieuw contract zou zijn aangeboden.

Maar tactisch gezien is het een slimme zet. Door minzaam terzijde te stappen, al is dat pas over twee jaar, kan hij diegenen die acties ondernemen om hem af te zetten voordat zijn contract afloopt de wind uit de zeilen nemen.

De timing is ook vrij goed. Het gevoel dat het entertainmentconcern Disney dringend aan een ander regime toe was is goeddeels verdwenen nadat Comcast zijn vijandige bod op het concern in april introk. Verder zit de winst van Disney weer in de lift, onder meer dankzij de DVD-verkoop van kassuccessen als ”Finding Nemo”.

Niettemin kan het Magic Kingdom een wisseling van de wacht goed gebruiken. Eisner is veel te lang - meer dan twintig jaar - aan het bewind geweest en de laatste jaren lijkt Disney de weg kwijt te zijn. Het is verre van zeker dat Disney er weer bovenop komt, zeker na een reeks mislukte filmreleases eerder dit jaar.

Bovendien geniet Eisner eenvoudigweg geen steun meer van de aandeelhouders. Bijna de helft van de aandeelhouders stemde in maart van dit jaar tegen zijn herbenoeming in de raad van bestuur. Uiteindelijk wist hij toch aan te blijven.

De aankondiging van Michael Eisner maakt het er misschien niet makkelijker op om hem al vóór 2006 te lozen. Maar dat betekent niet dat de aandeelhouders de pijp aan Maarten moeten geven.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo