Een polis voor arbeidsongeschiktheid?

Als zelfstandige sloot ik twee jaar geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af van 14.391 euro per jaar; wachttijd twee maanden. Ik sloot geen aanvullende verzekering op de WAZ. Mijn kosten zijn laag, die verzekering was duur en met mijn spaargeld kon ik jarenlang voor een aanvulling op de WAZ zorgen. Wel nam ik een verzekering voor het geval ik maar een deel van de WAZ uitgekeerd zou krijgen. Ik betaalde 620 euro per jaar. De WAZ-premie bedroeg in 2002 953 euro en in 2003 645 euro. Nu de WAZ ophoudt, biedt mijn verzekeraar aan om het verzekerde bedrag aan te passen. Ik ben dan na het eerste jaar verzekerd voor 11.741 euro per jaar. De nieuwe jaarpremie bedraagt maar liefst 1.838 euro. Wat is wijsheid?

Ik ben 46 jaar. Hoewel gezond, kan ik er niet van uitgaan dat dit zo blijft. Mijn werk is fysiek niet zwaar, maar vergt veel concentratie. Kan ik niet meer werken, dan loop ik het risico dat ik eerst mijn spaargeld van 70.000 euro op moet maken, voordat ik bijstand ontvang. Daarom lijkt me zo'n verzekering een duur maar geruststellend idee.

In de bijna twintig jaar tot mijn pensioen komt de totale premie ongeveer op 36.000 euro, uitgaande van het huidige prijspeil. Daar kan een mens wel even ziek van zijn. Bovendien is de 36.000 euro die ik bespaar zonder AOV een aardige buffer tegen tijdelijke werkloosheid, en daarvoor kan ik het geld niet gebruiken als ik het aan een AOV besteed.

(O. van A.)

U verwoordt uw dilemma, en dat van andere kleine eigen bazen, uitstekend. U weet het antwoord: u kunt als alleenstaande niet zonder AOV. Tenzij u naast uw spaargeld over andere buffers beschikt. Bijvoorbeeld een mede kostwinnende partner of familie waarvan u kunt lenen. De werkloosheid blijft een probleem, maar dat en de arbeidsongeschiktheid is het lot van de eigen baas. U kunt overwegen om (voor een deel) in loondienst te gaan werken.

    • Adriaan Hiele