Dwangarbeid

Het overleg is opgeschort. De vakcentrales hebben voor een tijdje de deuren van de vergaderkamers dichtgetimmerd. Even alleen actie en geen gesprekken met pensioenfondsen, werkgevers en overheid. De bonden gaan de barricaden op voor werknemersbelangen en eigen onmisbaarheid. In dat laatste gelooft het kabinet niet. Voor de werknemersvertegenwoordigers staat er telkenmale eenzelfde menu op tafel. Spek en bonen.

Minister Zalm zoekt nieuwe meerderheden. Zijn kruistocht tegen landen met een te hoog begrotingstekort in Europa loopt ten einde. Er is geen meerderheid te vinden bij de Europese ministers van Financiën voor een strenge aanpak, houdt hij de teleurgestelde Nederlandse Tweede Kamer voor. De minister hoopt wel op een andere meerderheid. Die tegen Europese steun voor film. Hij wil een voorstel van eurocommissaris Viviane Reding voor meer geld voor Europese films in de prullenbak doen belanden. Zalm laat weten: wat nationaal kan, nationaal doen. En dat deed hij al. Door de nationale fiscale filmsteun weg te werken. Europa. Best belangrijk!

Minister De Geus heeft zijn hervormingsagenda compleet. De vonnissen zijn gemotiveerd. Wat nog rest is de executie. De fiscale ondersteuning van het prepensioen wordt afgeschaft en daarmee het eerder ophouden met werken ontmoedigd. De WW en WAO wordt gestript, CAO's met een loonstijging worden niet algemeen verbindend verklaard, de pc wordt weer fiscaal privé en het dubbel spaarloon enkel. De sociale sloop staat in de steigers.

Brandweerlieden beschikken vaak over onvoldoende vakbekwaamheid. Voor het bijspijkeren is er binnenkort weer tijd. Als het aan de gemeenten ligt komt er een einde aan hun vervroegde uittreding op 55 jaar. Ze willen geen geld meer steken in de inactiviteit van ouderen, maar investeren in betere arbeidsvoorwaarden voor het gehele personeel. De ouderen hoeven niet tot hun allerlaatste dag de ladder op. Vervroegd afdalen.

De grijze oorlog is totaal. Om ouderen te dwingen de werkplek niet te vroeg te ontvluchten wil het kabinet het grijze geld vogelvrij verklaren. Gespaarde premies voor het prepensioen zouden de kassen van de pensioenfondsen wel vrijelijk voortijdig mogen verlaten. De bonden zijn boos, de fondsen bedroefd. Het kabinet drukt door. Grijs moet blijvend aan de bak. Dwangarbeid.

Grolsch zoekt een nieuw imago. De beugelfles blijft, maar innovaties en reclame moeten het bedrijf vooruit stuwen. De winst daalt, de prijzen in de supermarkt staan onder druk en de consument drinkt minder. Bier maakt minder winst dan je lief is.

    • Cees Verschure