De Europese Commissie heeft apert een politieke missie

Uw correspondent in Brussel vermoedt dat ,,Turkije afkoerst op een gunstig EU-rapport'', dat wil zeggen een rapport van de Europese Commissie dat naar verwachting op 6 oktober a.s. naar verwachting wordt gepubliceerd (NRC Handelsblad, 8 september).

Dat hij meent te weten dat binnen het College verschillend wordt gedacht over Turkse toetreding, komt voor zijn rekening. Dat geldt echter niet waar hij stelt dat het niet aan de leden van de Europese Commissie is de vraag te beantwoorden of het begin van de onderhandelingen voor toetreding gewenst is. De Commissie zou slechts de taak hebben te beoordelen of Turkije inmiddels aan de Kopenhagen-criteria voldoet. Daartoe zou ze zich beperken tot ,,een uiterst neutraal geformuleerd rapport, gespeend van elk politiek waarde-oordeel''.

Een niet alleen voorbarige, maar vooral ook onjuiste verwachting. De Europese Commissie heeft wel degelijk een politieke missie, ook in dit geval. Het waren de regeringsleiders die in december 2002 de Commissie de opdracht gaven om in een verslag de vraag te beantwoorden of Turkije aan de politieke criteria van Kopenhagen voldoet, zodat de Europese Raad in december 2004, op grond van dat verslag en een aanbeveling van de Commissie, al of niet besluit dat de Europese Unie `zonder verwijl' toetredingsonderhandelingen met Turkije zal openen.

    • N. Wegter
    • Directeur Vertegenwoordiging Europese Commissie