De Betuwelijn

Ik moest omgaan, dat was duidelijk. Die Betuwelijn moest er komen.

(VVD-Kamerlid Blaauw tijdens het verhoor van de commissie-Duivesteijn op 3 sept.)

Het doet denken aan een struisvogel die de kop in het zand steekt en zegt dat hij gouden bergen ziet die er niet zijn.

(Albert Pols, oud-hoogleraar transport aan de Technische Universiteit in Delft, tijdens het verhoor op 6 sept.)

De minister [Tineke Netelenbos] zei geen enkel signaal te hebben dat het budget niet toereikend zou zijn. Als het kabinet tóén had laten weten dat de lijn mogelijk veel duurder zou worden, dan had onze fractie gezegd: time out.

(Oud-VVD-Kamerlid Verbugt tijdens het verhoor op 6 sept.)

Het was duidelijk dat op politiek niveau was besloten om het project door te zetten. Ik vond het een onverstandig besluit. Maar goed, zij waren gekozen en ik niet.

(Sweder van Wijnbergen, destijds hoogste ambtenaar bij Economische Zaken, tijdens het verhoor op 6 sept.)

[Sweder van Wijnbergen] is volstrekt rancuneus.

(Oud-minister van Verkeer Tineke Netelenbos in NOVA, 6 sept.)

Het gevaar dreigde dat de analyse en aanpak van Salomon Brothers zouden blootleggen dat het project grote financiële risico's met zich bracht. [...] Voor een ministerie dat de zaak coûte que coûte wil doorzetten, was die aanpak een bedreiging.

(Arnold Heertje, hoogleraar economie, tijdens het verhoor op 8 sept.)

Ik heb daar [over de doorgang Betuwelijn] geen spijt van. Je moet dat doen, als je vindt dat het project goed is voor de publieke zaak en voor de welvaart.

(Minister Gerrit Zalm van Financiën, tijdens het verhoor op 8 sept.)

Ik vind die hele commissie zonde van de centen. De lijn ligt er al. Het geld is al uitgegeven, dat blijft schandalig.

(H. v. Altena uit Boerenhoek waar de Betuwelijn langsloopt, de Volkskrant, 10 sept.)