ChristenUnie: Turkije is te Aziatisch voor EU

De ChristenUnie wil niet dat Turkije ooit toetreedt tot de Europese Unie, omdat het geen Europees land is. ,,Turkije ligt voor 95 procent buiten Europa en is dus geen Europees land. Evenmin als Marokko of Israël – die kunnen ook geen lid worden van de Europese Unie'', zegt buitenlandwoordvoerder Huizinga.

Dat een Turks EU-lidmaatschap nuttig kan zijn als `buffer' tussen Europa en het roerige Midden-Oosten kan Huizinga niet vermurwen: ,,Turkije is al lid van de NAVO, een EU-lidmaatschap is uit strategische overwegingen niet nodig.'' Evenmin deelt zij het argument van voorstanders van een Turks lidmaatschap, dat door een arbeidsmigratie van Turkse jongeren de vergrijzing in West-Europa kan worden bestreden: ,,Ook dat is geen reden. Turken kunnen hier toch ook komen werken zonder dat hun land in de EU zit?''

Dat Turkije een land is waar de bevolking in meerderheid islamitisch is, is voor de christelijke partij geen argument tegen een Turks EU-lidmaatschap zijn – het illustreert volgens Huizinga wel dat Turkije geen Europees land is. ,,Als je kijkt naar het integratiedebat, dan zie je dat veel Turken, en trouwens ook Marokkanen, juist vanuit hun cultuur moeite hebben met de gedeelde waarden in onze maatschappij.'' Maar het geloof op zich is geen argument, herhaalt ze: ,,Als Bosnië lid zou willen worden van de EU, dan zou daar bij ons tenslotte ook geen enkel principieel bezwaar tegen bestaan.''

Als de ligging van een land niet meer bepalend is voor de beoordeling van de vraag of het tot Europa behoort en kan toetreden tot de EU, dan begeeft de politiek zich ,,op drijfzand'', meent Huizinga. Het wordt ook hoog tijd het debat over de grenzen van Europa te voeren, vindt de ChristenUnie: ,,Het is eigenlijk heel merkwaardig dat dat niet allang heeft plaatsgevonden.''