Boxhoppen met woningschuld

Wij bezitten een huis met een geringe hypotheek en kunnen dus amper rente aftrekken. Mag je vanaf 1 januari 2005 stoppen met het aftrekken van de rente om geen eigenwoningforfait meer bij te hoeven tellen, en de huisschuld overhevelen naar box 3?

(D. van H.)

Nee. U kunt wel de hypotheek aflossen en een lening sluiten en deze in box 3 aftrekken, maar een inspecteur kan zeggen dat hierdoor het verband tussen lening en huis niet is doorgesneden.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele