Bolkestein schetst een heel fout beeld van de EU 2

Een interessante rede van de heer Bolkestein, met de Donaumonarchie als voorbeeld voor het nieuwe Europa. Maar hij moet de volgende keer wel zijn huiswerk beter maken. Wenen als belangrijk cultureel centrum aan het eind van de negentiende eeuw, dat klopt nog wel. Maar de enige banden van Liszt en Richard Strauss met Wenen zijn respectievelijk dat Liszt als negenjarige jongen er in 1820 pianoles heeft gehad en dat Strauss er in 1920 vier jaar als dirigent gevestigd was. Niet echt aan het eind van de negentiende eeuw dus. En in de biografieën van Richard Wagner komt het woord `Wenen' niet eens voor.

Er zijn genoeg andere belangrijke kunstenaars, en niet alleen componisten/dirigenten te noemen die aan het eind van de negentiende eeuw medebepalend waren voor het culturele klimaat in Wenen. Denk aan kunstenaars als Klimt (Jugendstil), en schrijvers als Schnitzler en von Hofmannsthal.

    • Peer Froehling