Bolkestein schetst een heel fout beeld van de EU 1

De toespraak van Eurocommissaris Bolkestein `Europa moet niet alles tegelijk willen doen' die op 6 september op de Opiniepagina stond afgedrukt, noopt tot een reactie. Vooral de laatste zin In der Beschränkung zeigt sich der Meister, moet als Augenwischerei gekwalificeerd worden, want de Europese realiteit waar Bolkestein zelf actief aan meedoet ziet er heel anders uit.

Een korte blik in de nieuwe voorgestelde Europese constitutie maakt onmiddellijk duidelijk dat de EU zich geenszins beperkt tot sommige taken, maar dat feitelijk alle beleidsterreinen tegenwoordig in Brussel (mede) geregeld worden. Of het gaat om de euro, de erkenning van diploma's, de werk- en rusttijden van ziekenhuisartsen, de liberalisering van de stroommarkt, de transfer van voetballers – dit en nog veel meer wordt door Brussel en Luxemburg bepaald. Sterker, die Europese constitutie versterkt deze centralisatie en federalisering door nog meer beleidsterreinen aan de EU over te dragen.

Het was en het is altijd de bedoeling geweest om de taken van de EU juist te verbreden in plaats van te beperken – getuige de memoires van oud-Commissievoorzitter Jacques Delors. Eurocommissaris Bolkestein weet dit beter dan wie dan ook. Het is daarom onbegrijpelijk waarom hij probeert een verkeerd beeld te schetsen. Is men bang voor een slechte afloop van het referendum over de Europese constitutie? Als dat de reden is, lijkt het me gepaster om de EU-burgers de waarheid te vertellen om hen aldus in staat te stellen de juiste keuze te maken.

De Europese waarheden zijn de volgende: de landbouwsubsidies zullen op termijn verdwijnen, de uitbreiding van de EU zal voor veel jaren de `oude' lidstaten geld kosten, de toetreding van Turkije zal plaatsvinden met alle gevolgen van dien, de vaste boekenprijs zal verdwijnen en de invloed van Nederland in een Unie van 25 wordt steeds kleiner.

    • Dr. Nikolaos Lavranos
    • Universiteit van Amsterdam
    • Universitair docent EU-recht