Afkoop van prepensioen goedgekeurd

Pensioenfondsen krijgen vanaf 2006 de mogelijkheid gespaard geld voor de prepensioenen in één keer aan werknemers uit te keren. De beslissing over de uitbetaling ligt bij de fondsen, niet bij de werknemer.

Dit heeft het kabinet gisteren besloten.

Het kabinet verwacht dat door het vervallen van de fiscale aftrekmogelijkheden van VUT- en prepensioenpremies een aantal prepensioenregelingen op termijn zal verdwijnen. Werknemers kunnen hun prepensioen zonder belastingheffing overhevelen naar hun ouderdomspensioen of de nieuwe levensloopregeling. Bij uitbetaling van de waarde van prepensioenrechten moet inkomstenbelasting worden betaald.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en pensioenfonds PGGM verzetten zich tegen uitbetaling van opgebouwde prepensioenrechten. VNO-NCW en PGGM, het pensioenfonds voor zorg- en welzijnswerkers, blijken echter anders te denken over de keuzevrijheid van individuele deelnemers bij het gebruik van hun prepensioenrechten.

PGGM pleit ervoor dat het bestuur van het pensioenfonds de opgebouwde prepensioenspaarpotten kan omzetten in gewone pensioenrechten, zonder dat werknemers daarvoor individueel toestemming hoeven te geven. ,,Dat gaat wel erg ver. Voor PGGM is dat wel makkelijk, maar dat geeft deelnemers geen enkele keuze'', vindt secretaris pensioenen G. Verheij van VNO-NCW.

Het kabinet wil de werkgevers en werknemers in de besturen van pensioenfondsen laten beslissen over het al dan niet vrijgeven van prepensioenrechten.

Verheij wijst consumptie van prepensioenrechten faliekant van de hand. ,,Feest vieren van dat geld is zo onlogisch, daar is pensioengeld nooit voor bedoeld.'' Hij laakt de houding van het kabinet, waarin minister De Geus van Sociale Zaken de pensioenwereld oproept om het afbrokkelend vertrouwen in pensioenen te herstellen, maar staatssecretaris Wijn van Financiën vervolgens ruimte maakt voor consumptie van prepensioengeld, nadat fiscaal is afgerekend.

PGGM, het pensioenfonds van meer dan een miljoen werknemers, gaat de komende weken de Tweede Kamer lobbyen voor fiscale maatregelen waarmee werknemers meer pensioen bij elkaar kunnen sparen. Wie een vollere pensioenpot heeft, kan zelf het beste beslissen op welke leeftijd hij met pensioen gaat, vindt het fonds. PGGM wil tevens kamerleden overtuigen van het nut van uitvoering van de nieuwe levensloopregeling door de pensioenwereld, in plaats van exclusief beheer door banken en verzekeraars, zoals het kabinet wil.