Het nieuws van 11 september 2004

Veel en vet

Bij de algemene aanbevelingen van het RIVM voor een langer leven (`De tol van veel en vet', W&O, 8 september) moet worden opgemerkt dat Erasmus op 13 maart 1518, dezelfde conclusies heeft neergeschreven (Erasmus 2, pagina 47, Atheneum, Polak& van Gennip, 2004). Ik neem aan dat in het rapport geen citaat van Erasmus is opgenomen, zoals bekend worden de antieken nog door weinigen gelezen. In het stuk wordt gewaarschuwd voor het gebruik van echte boter. Volgens uw tabel vermindert een te veel aan de in pure boter aanwezige verzadigde vetzuren de levensverwachting marginaal. Dus leve de boter in minder doch smakelijker eten! En dan de vergiften in onze voeding. Hoe is niet geageerd tegen nitraat in groenten. Vooral wat betreft spinazie: na het koken alles opeten en niet een nacht bewaren i.v.m de vorming van mutagene nitrieten. Als een chemicus op de onzin hiervan wees, werd hij weggehoond. Op het (nu marginale) gevaar van andere vergiften werd ook gewezen, maar de massa lijkt een even grote neurose tegen vergiftiging te hebben als Napoleon. En zelfs aan het nut van anti-oxidantia in voedsel moet worden getwijfeld, gezien recent onderzoek. Wat niet in dit interview ter sprake komt (ik mag dus aannemen ook niet in het rapport) is het feit dat velen, en meestal vrouwen na de menopauze, zonder hun voedingspatroon drastisch te wijzigen, ineens kilo's aankomen. Denk ook aan de, vaak grote, gewichtstoename na het stoppen met roken. M.a.w overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt door overmatig (vr)eten, maar ook door (met de leeftijd) veranderende hormonale activiteiten.

Mijn conclusie is dan ook dat er in het voedingsonderzoek jarenlang veel geld is verspild aan het intrappen van open deuren, voorbijgaand aan echte wetenschappelijke vragen.