SG van Onderwijs wil wél creatief belonen

Secretaris-generaal Koos van der Steenhoven, de hoogste ambtenaar van het ministerie van OCW, is niet van plan om zich altijd te houden aan de regels voor het belonen van topambtenaren. Dat zei hij gisteravond in een interview met het radioprogramma Met het oog op morgen.

Hij distantieert zich hiermee van minister Van der Hoeven, die gisteren zei dat de regels gehandhaafd moeten worden. In een vanochtend gepubliceerde verklaring laat het ministerie van OCW weten dat er geen sprake is van verschillende opvattingen.

De secretaris-generaal, die vandaag niet meer met de pers wilde spreken, zei in het vanochtend opnieuw uitgezonden interview dat hij soms onrechtmatig moet handelen om topambtenaren van andere ministeries naar OCW te kunnen halen. Omdat de functiewaardering van ambtenaren op de verschillende departementen niet is gestandaardiseerd, moet hij soms extra beloningen uitkeren om het voorgaande salaris te evenaren.

Van der Steenhoven in het interview: ,,Als je in zo'n geval wilt handelen en je wilt goed personeel binnen halen, dan vind ik dat je daar de ruimte voor moet krijgen en niet dat dat onrechtmatig moet worden genoemd.'' Op de vraag of hij stopt met `creatief belonen', antwoordt de secretaris-generaal: ,,Het wordt wel bijzonder moeilijk gemaakt als we helemaal binnen de regels zouden moeten blijven die er nu zijn. Het lijkt me dat dat voor het functioneren van OCW ook een slechte zaak zal zijn.''

Het financieel beheer van de personele uitgaven bij OCW is ,,over de hele linie onvolkomen'', concludeert de Algemene Rekenkamer in een gisteren gepubliceerd rapport. Tussen januari 2003 en juni 2004 zijn tientallen keren regels geschonden met betrekking tot salarissen, vertrekregelingen en beloningen van topambtenaren. Alle fracties in de Tweede Kamer hebben gisteren met verbijstering gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek, en zullen volgende week dinsdag in een spoeddebat verantwoording vragen aan Van der Hoeven.

De onderwijswoordvoerders van VVD, CDA en PvdA vinden de uitspraken van Van der Steenhoven onnacceptabel. Kamerlid E. Balemans (VVD) noemt de uitlatingen ,,te gek voor woorden''. ,,Hoe kan de overheid nog aan mensen uitleggen dat ze niet door rood licht mogen fietsen, terwijl het overtreden van regels openlijk wordt goedgepraat?''

Kamerlid J. de Vries (CDA): ,,Het ministerie mag niet creatief blijven omgaan met de regels. Van de minister horen we dat dat ook haar standpunt is.'' Kamerlid J. Tichelaar (PvdA): ,,Deze discrepantie tussen papier en praktijk bevestigt het Rekenkamerrapport. Ik waardeer de openheid van Van der Steenhoven, maar de minister houdt ons kennelijk voor het lapje als ze zegt dat vanaf nu de regels zullen worden gevolgd.''

In een verklaring naar aanleiding van het radio-interview hebben Van der Steenhoven en Van der Hoeven vanochtend laten weten dat ,,de conclusies en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer onverkort worden overgenomen.'' Het ministerie ,,bezoldigt volgens geldende regels''. Van der Steenhoven heeft volgens de verklaring alleen willen pleiten voor rijksbrede standaardisatie van functiewaardering van topambtenaren.