Nieuwkomers aan de slag in het Europees Parlement

Voor het in juni gekozen nieuwe Europees Parlement begint de komende week in Straatsburg het `echte' werk. De eerste plenaire vergadering van eind juli was nog vooral van procedurele aard. In de tussentijd zijn de parlementariërs wel al in Brussel in de diverse commissies aan de slag gegaan.

Het in totaal 732 leden tellende parlement kent afgevaardigden uit de 25 lidstaten van de Europese Unie. De tien nieuwe EU-landen bezetten daarvan in totaal 162 plaatsen. Om plaats voor hen te maken werd het Parlement met 106 zetels uitgebreid. Daarnaast leverden de oude lidstaten zetels in. Van de nieuwe landen is Polen de grootste contribuant met 54 zetels; de kleinste is Malta met 5 zetels. Zestig procent van de Europarlementariërs is nieuw. Het parlement telt 222 vrouwen, de meesten uit Frankrijk: 34.

De combinatie van christen-democraten en conservatieven vormt de grootse fractie, gevolgd door die van de sociaal democraten. Het parlement telt in totaal zeven politieke groepen en een groep van politiek daklozen.

Hiernaast vier euro-parlementariërs uit nieuwe lidstaten en één Nederlandse nieuwkomer, allen uit de `jongere' generatie, over hun drijfveren en plannen voor de komende vijf jaar.

Adam Jerzy Bielan: `Minder Europa en meer macht voor het europarlement'

Hoewel nog maar 30 jaar oud heeft Adam Jerzy Bielan uit Polen al de nodige parlementaire ervaring. Hij zat twee periodes in het nationale parlement en was vorig jaar één van de Poolse waarnemers bij het Europees Parlement. Met nog zes collega's van zijn PiS-partij (Recht en Rechtvaardigheid) is hij aangesloten bij de centrumrechtse Unie voor een Europa van Nationale Staten.

In het europarlement gaat hij zich met regionale ontwikkeling en transport bezighouden. Het voordeel van zijn leeftijd is, aldus Bielan, dat hij alleen al daarom niet verdacht kan worden van banden met het oude communistische regime.

Hij heeft duidelijke reserves over Europa. ,,We hadden ons in Polen weten te ontwikkelen tot een liberaal land, maar nu we tot de EU met al haar regelgeving behoren, begint het weer op de tijd van de Sovjetoverheersing te lijken.''

Minder Europa en meer macht voor het Europees Parlement, luidt zijn adagium. Het parlement zal doorzichtiger moeten worden. Bielan: ,,Nu is het nog te veel een compromismachine waar alle tegenstellingen zijn weggewerkt''. Veel Europese regelgeving kan terug naar de lidstaten. Dat geldt niet voor de controle van de buitengrenzen. ,,Dat moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle landen worden.''

Een duidelijk doel om de komende jaren te bereiken heeft hij niet. Wel hoopt Bielan dat mede door zijn inspanningen over vijf jaar de desinteresse voor Europa in zijn kiesdistrict verminderd zal zijn.

Jolanta Dickuté: `De onevenwichtig zware fiscale heffingen moeten omlaag'

De 33-jarige Jolanta Dickuté is één van de vijf leden van de Darbo-partij (Arbeidspartij) uit Litouwen die bij de Europese verkiezingen vijf van de dertien zetels voor dat land in de wacht wist te slepen. In het Europees Parlement is de Darbo-partij, die pas vorig jaar werd opgericht, aangesloten bij de Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa (ALDE, waartoe ook VVD en D66 behoren).

Als één van haar belangrijkste taken ziet zij de mensen uit haar land het vertrouwen in de politiek terug te geven. Ze heeft gemerkt dat veel Litouwers de Europese Unie beschouwen als een nieuwe Sovjet-Unie. Om het wantrouwen weg te nemen is het van belang dat de levensstandaard in Litouwen snel in de richting komt van de oude lidstaten.

Voorts ziet zij het als haar taak de jeugd er op te wijzen dat hun toekomst in Europa ligt. Om die reden heeft zij ook bewust gekozen voor de onderwijscommissie in het europarlement. ,,Ik denk dat ik de mensen positief kan beïnvloeden'', zegt Dickuté. Daarvoor keert zij elk weekeinde vanuit Brussel of Straatsburg naar de Baltische staat terug.

Het belangrijkste wat zij in haar vijfjarige periode als parlementslid wil bereiken is dat het resultaat van de toetredingsonderhandelingen tussen Litouwen en de Europese Unie wordt herzien. Volgens haar zijn Litouwen onevenwichtig zware fiscale heffingen opgelegd op zaken als medicijnen, olie en gas. ,,Die heffingen moeten worden verlaagd'', zegt zij.

Zsolt László Becsey: `Hongarije volwaardig lid maken van de Europese familie'

Voor de 40-jarige Hongaar Zsolt László Becsey is Europa geen totaal nieuwe ervaring. Voordat hij zich op verzoek van de christen-democratische Fidesz kandidaat stelde voor het Europees Parlement werkte hij vier jaar op de diplomatieke vertegenwoordiging van Hongarije in Brussel. Hij sympathiseert met Fidesz (in het parlement aangesloten bij de Europese Volkspartij, EVP), maar is geen lid. Tot zijn onderwerpen behoren monetaire zaken en vervoer.

De eerste maanden waren ,,uiterst ingewikkeld'', zegt Becsey. Heel veel papier, heel veel ongerichte post waardoor, zeker vergeleken met zijn vorige werk in Brussel, de efficiency laag ligt. En dan is er nog een groot verschil: ,,Als diplomaat had ik vaste werktijden. In het parlement is altijd onduidelijk wanneer het werk begint en wanneer het ophoudt''.

Becsey ziet Europa als een gemeenschap van waarden met een gezamenlijke geschiedenis. Het grote probleem op dit moment is volgens hem dat de Europese Unie niet weet waar men naar toe moet bewegen. Daarbij komt dat in de diverse landen de tolerantie voor een multiculturele samenleving verdwijnt.

Eén van de belangrijkste taken die hij voor zichzelf ziet weggelegd is ,,Hongarije volwaardig lid maken van de Europese familie''. Want ook na de uitbreiding is er volgens hem sprake van eerste- en tweederangs lidstaten. Daarnaast wil hij zich speciaal inzetten voor het verbeteren van de rechten van Hongaarse minderheden in omringende landen.

Edith Mastenbroek: `Europa is alleen maar gebaat bij een kritisch debat'

Zeer bewust heeft de 29-jarige Nederlandse Edith Mastenbroek voor de Europese politiek gekozen. Ze is ervan overtuigd dat het dáár de komende tijd zal gebeuren. Mastenbroek maakt deel uit van de zeven leden tellende PvdA-delegatie in het europarlement, aangesloten bij de sociaal-democratische PSE-fractie.

Wat haar het eerst opviel is dat het Europees Parlement een ,,enorme wetgevingsindustrie'' is. En waar ze ook direct tegenaan liep waren de ,,deals in de achterkamer'', zoals de verkiezing van de voorzitter van het parlement en die van de Europese Commissie.

Haar belangrijkste activiteiten zullen zich afspelen in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en politie. Mastenbroek: ,,Ik denk dat de politieke strijd vooral op deze terreinen gaat plaatsvinden. Dan gaat het om de afweging tussen veiligheid en burgerrechten.''

Europa beschouwt zij als ,,een ideaal'', maar dat neemt niet weg dat er in haar ogen ook kritiek te leveren valt op de gang van zaken. ,,Ik vind dat zo'n houding veel te gemakkelijk als euroscepsis wordt weggezet. Kritiek duidt juist op betrokkenheid. Europa is gebaat bij een kritisch debat, want alleen daardoor kan de legitimiteit worden vergroot.''

Ze vindt zichzelf als europarlementariër over vijf jaar geslaagd als ze heeft kunnen aantonen dat haar werkzaamheden in Europa er wel degelijk toe doen. ,,Ik wil laten zien wat er besloten wordt, hoe dat gebeurt en wat het belang daarvan is.''

Hynek Fajmon: `Europese landbouwpolitiek lijkt veel op olietanker'

Hynek Fajmon is 36 jaar en komt uit Tsjechië. Hij is lid van de conservatieve ODS (Democratische Burgerpartij) die in het Europees Parlement is aangesloten bij de Europese Democraten. Die vormen op hun beurt één fractie met de christen-democratische en conservatieve EVP (Europese Volkspartij).

Sinds 2003 was Fajmon al waarnemer in het parlement. Het grootste probleem waar Europa voor staat is volgens hem de hoge werkloosheid. Een gevolg van het te veel aan regels in de lidstaten en het overkoepelende Europa. Terugdringen van deze regels ziet hij dan ook als één van de prioriteiten.

Hij is tegen het fors verhogen van het EU-budget zoals is voorgesteld door de Europese Commissie, maar ziet evenmin iets in de nullijn zoals onder andere de Nederlandse regering bepleit. Hij is voor een middenweg.

De geringe politieke interesse in zijn land baart Fajmon zorgen. Tsjechië was bij de Europese verkiezingen één van de landen waar de minste mensen gingen stemmen. Veel uitleggen wat de politici doen en waar ze voor staan ziet hij als enige oplossing. Elke maand is hij ongeveer 12 tot 15 dagen in Brussel of Straatsburg; de rest van de tijd trekt hij door Tsjechië, om uit te leggen wat hij doet.

Fajmon vindt zich over vijf jaar geslaagd als de Europese landbouwpolitiek nog een klein beetje méér zal zijn geliberaliseerd, want ,,veranderingen in die sector zijn te vergelijken met het van koers veranderen van een olietanker''.

    • Roel Rozenburg
    • Mark Kranenburg