`Nederland schendt in EU arbeidsregels'

Vier Poolse bedrijven dienen vandaag tegen Nederland een klacht in bij de Europese Commissie. Nederland zou de bedrijven dwarsbomen door eisen te stellen die in strijd zijn met Europese regelgeving.

,,De Nederlandse overheid probeert met alle middelen Oost-Europese arbeiders buiten de grens te houden'', zegt jurist Marcin Lewandowski, die de klacht namens de bedrijven indient.

Het conflict heeft betrekking op het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie. Bedrijven uit het ene EU-land moeten zonder barrières hun diensten kunnen aanbieden in een ander land. De werknemers van die bedrijven hebben geen werkvergunning nodig, omdat ze tijdelijk worden gedetacheerd. Nederland eist echter wel werkvergunningen en zou hiermee de regels schenden.

Nederland maakte eerder dit jaar, vóór de uitbreiding van de EU, een voorbehoud op het vrije verkeer van arbeid: gedurende een periode van twee jaar geldt een speciaal regime voor werkzoekenden uit het oosten. Maar op de vrijheid van diensten is zo'n voorbehoud nooit gemaakt. Dat maakt volgens Lewandowski de weg vrij voor Poolse klusjesbedrijven.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) laat weten dat van Poolse dienstverleners in Nederland inderdaad werkvergunningen worden geëist. Bovendien toetst het CWI of de arbeiders van zulke bedrijven `marktconform' worden betaald. Een derde eis is dat de arbeiders langer dan een jaar bij hun bedrijf werken. ,,We willen op die manier gelegenheidsconstructies voorkomen'', zegt de CWI-woordvoerder.

Volgens Lewandowski scheert Nederland het vrije verkeer van werknemers en van diensten over één kam. En dat is, zegt de jurist, in strijd met het Acquis Communautaire, de bundel van Europese wet- en regelgeving. Lewandowski heeft vragen gesteld aan het CWI, maar de antwoorden zijn tot dusverre gebaseerd op de oude situatie, van vóór 1 mei.

In België bestond voordien een soortgelijke situatie als in Nederland. ,,Daar zijn de regels inmiddels aangepast'', zegt Lewandowski. ,,Nederland doet alsof de jurisprudentie niet bestaat.''

Het CWI heeft verschillende Poolse dienstverleners al weggestuurd. Nederlandse bedrijven zijn bovendien bang om met de Polen in zee te gaan, omdat de Tweede Kamer begin dit jaar de boetes op illegale arbeid fors heeft verhoogd. Daarom overwegen de Poolse bedrijven ook om, via de Nederlandse rechter, schadeclaims in te dienen, wegens het mislopen van opdrachten.

Nederland heeft jarenlang gezegd dat het zijn grenzen na 1 mei zou openstellen voor Oost-Europese arbeiders. Maar de stijging van de werkloosheid was aanleiding voor een nieuwe koers, waarbij arbeiders alleen welkom zijn als er voor het werk geen Nederlanders gevonden kunnen worden.