Ministerie van Onderwijs dupeert het veld

Op de voorpagina van deze krant van 9 september stond een artikel over het graaien bij het ministerie van OCW. Toevalligerwijs stond boven het vervolg daarvan op pagina 3 een vetgedrukt bericht over de discussie tussen de Algemene Onderwijsbond en politici over bezuinigingen in het onderwijs. Wat een prachtig toeval.

Als voorzitter van het bestuur van een basisschool erger ik me mateloos aan dit soort berichten. Minister Van der Hoeven van Onderwijs heeft een berg boter op haar hoofd als zij verklaart dat geen sprake is van fraude op haar ministerie. Juridisch gezien zal zij wel gelijk hebben. Maar wat daar gebeurt is regelrechte diefstal van degenen die heel hard juist méér geld nodig hebben: onderwijsinstellingen en hun leerlingen.

Nog voor zij intrek nam in haar ministerie, moest dat op haar uitdrukkelijke wens voor tonnen worden verbouwd wat net was opgeleverd. Weet zij wel hoeveel scholen al jaren wachten op bouwkundige aanpassingen of nieuwbouw die gewoon puur noodzakelijk zijn, maar waar geen geld voor is? Werken haar ambtenaren ook op zaterdag onbetaald mee aan het repareren van kapstokken en toiletten, zoals leerkrachten en ouders bij ons op school?

Ik heb de oplossing: stuur de helft van al die ambtenaren naar huis, te beginnen met de top. Dat scheelt een hoop onnodige regeldruk in de richting van toch al overbelaste schooldirecteuren én een hoop salariskosten. Het schept ook fysiek veel ruimte in het ministerie zelf.

Ik weet zeker dat er onderwijsinstellingen zijn die daar graag willen intrekken. Kunnen de achterblijvende ambtenaren eens met eigen ogen zien wat een brede school inhoudt.

    • Frans Vlek
    • Voorzitter Bestuur Laurensschool