`Mijn vrouw is mijn enige vertrouwenspersoon'

Een week zit Geert Wilders nu als eenmansfractie in de Tweede Kamer. Gesprek met een ontheemd Kamerlid. ,,Alleen speel ik niks klaar.''

De week na het vertrek van Geert Wilders uit de Tweede-Kamerfractie van de VVD beheerst terreur de wereld. Het Front van Islamitische Strijders in Irak houdt nog steeds twee journalisten vast om het hoofddoekverbod op Franse scholen of om geld. Moslimextremisten pleegden een aanslag op de Australische ambassade in Jakarta. En woensdag bleek dat de Nederlandse Samir A. plannen had voor aanslagen, aldus het openbaar ministerie, op de Tweede Kamer, op Schiphol en op de kerncentrale Borssele.

Wat vindt Geert Wilders van eenmansfractie Groep-Wilders in de Tweede Kamer daarvan?

Het antwoord is: ,,Even niks. De politieke actualiteit komt deze week op het tweede plan.'' Want het Tweede-Kamerlid met het opvallende uiterlijk, die elke keer in klare taal tamboereert op het thema `de terrorist is onder ons', heeft andere problemen. Hij moet zich hergroeperen.

Zondag keek hij in het televisieprogramma van Harry Mens terug op zijn vertrek bij de VVD: ,,Ik was heel alleen, maar nu moet ik met volle kracht vooruit.'' Maandag verruilde hij zijn riante kamer in de VVD-vleugel voor ,,twee kippenhokjes'' achterin het Kamergebouw. Dinsdag schoof hij onwennig aan in een nieuw bankje van de Tweede Kamer, praktisch naast de PvdA. En sinds woensdag onderhandelt hij met de VVD over de vraag of de Groep-Wilders in de commissie Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie kan plaatsnemen. Want dat betekent dat de VVD daar een commissielid moet inleveren.

Wilders (41): ,,Ik heb de komende twee weken nodig om mijn apparaat op orde te krijgen. Ik moet mijn medewerkers selecteren en kunnen betalen, dossiers moeten beschikbaar zijn, mijn website moet weer de lucht in, want de VVD heeft me dinsdag van het internet afgegooid en ik moet in commissievergaderingen spreektijd krijgen, nu kan ik alleen in plenaire vergaderingen het woord voeren. Intussen moet ik ook mijn politieke beweging leven inblazen en contacten met geestverwanten leggen. Want alleen speel ik niks klaar.''

U kunt terecht bij de LPF-fractie. Zij hebben u een fractiemedewerker aangeboden en u bent met Kamerlid Joost Eerdmans gesignaleerd.

,,Er is verwantschap, ja. Maar nu ben ik de Groep-Wilders en kan ik op zo'n aanbod niet ingaan. Als partij moet ik eerst mijn eigen koers bepalen, pas daarna kan ik verkennende gesprekken voeren met politieke verwanten en dan bedoel ik nadrukkelijk niet de verkeerde vastgoedmakelaars. Daarbij laat ik me niet in de kaart kijken. Want ik krijg één kans, en als ik het verspeel is het over en uit. Voor je het weet vechten een aantal ego's elkaar de tent uit en zoekt de ontevreden burger zijn heil bij een ander.''

Joost Eerdmans en u azen allebei op ontevreden zwevende kiezers met `rechtse' sympathieën.

,,Mijn achterban, begrijp ik uit de meer dan 3.000 mails, is ontevreden over Den Haag. Mijn vertrek bij de VVD illustreert hun onvrede – ik mocht niet stemmen tegen het EU-lidmaatschap van Turkije. Kiezers hebben tabak van de Haagse mechanismen die zorgen dat je als politicus niet kunt zeggen wat je vindt. Een regel als `een fractielid mag niet spreken als je geen fractiewoordvoerder bent' of `je houdt je mening voor je tot er een fractiestandpunt is' – die mores zijn de dood van de politiek.

Bij de VVD riep u veel, maar bereikte u weinig.

,,Dat kun je vinden. Maar dat is ook precies wat zoveel kiezers tegenstaat: dat Haagse spel. Dat de politiek zo werkt als-ie werkt. Daar moeten we vanaf.''

Toch: hoe gaat u uw partij bij elkaar houden als iedereen gaat zeggen wat hij denkt en niemand het met elkaar eens blijkt?

,,Ik ga zorgvuldig op zoek naar integere mensen en politici die net als ik vinden dat het misgaat met Nederland en dan mag je best met elkaar op deelterreinen van mening verschillen. Mijn politieke beweging is sociaal, rechts en fatsoenlijk. Het komt neer op het tienpuntenplan dat ik heb gepubliceerd bij de VVD. Dus Turkije nooit toelaten tot de EU; een hogere maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen; minder geld naar ontwikkelingshulp. Maar ook terrorismebestrijding gaat boven privacy; na drie misdrijven een levenslange gevangenisstraf; en niet tijdig integreren betekent emigreren en soms denaturaliseren. Ten slotte voor elke nieuwe overheidsregel twee eruit en geen veranderingen in het kiesstelsel.''

Wat is daar sociaal aan?

,,Sociaal betekent dat de overheid doet wat ze belooft heeft. Dat is mijn grote ergernis en dat is de grootste ergernis van de burger. Laatst zat ik voor iets vervelends, waar ik niet over wil uitweiden, op het politiebureau in Utrecht en toen bleek me pas waarom de politie niets kan doen tegen samenscholende hangjongeren bij mij om de hoek. Dat kan volgens de algemene politieverordening alleen als de eigenaar van het pand waar ze hangen bezwaar maakt. Maar een pensioenfonds in Heerlen bezit het huis. Dus doen ze nu hun best om het woord eigenaar te vervangen door bewoners, maar het lukt niet. Eén pennenstreek.''

Zat u op het politiebureau om aangifte te doen van doodsbedreiging?

,,Dit speelde zich een aantal maanden geleden af.''

U bent vorige week ook met de dood bedreigd.

,,Ja. En ik heb daar aangifte van gedaan. Maar verder zeg ik niks.''

U zegt: sociaal is dat de overheid doet wat ze belooft. Dat lijkt me eerder fatsoenlijk.

,,Sociaal betekent, vind ik, een betrouwbare overheid. En sociaal is ook dat er anders wordt omgegaan met ouderen die veertig jaar gewerkt hebben dan met jongeren die net op de arbeidsmarkt komen kijken. In de sociale wetgeving wordt daar al rekening mee gehouden, maar dat kan wat mij betreft nog veel meer.''

Daarmee snijdt u een nieuw onderwerp aan naast terrorisme. De volgende vraag is: waar stopt u extra geld in, in terrorismebestrijding of in de pensioenen?

,,Dat weet ik nog niet. Ik moet gaan kiezen waar ik zwaar op ga inzetten. Die koers ga ik de komende weken, nee maanden uitzetten. Maar ik beloof dat ik duidelijk zal zijn. De zondag na prinsjesdag zit ik weer bij Harry Mens, samen met Wouter Bos en Hans Wiegel.''

Dat gaat u hoe dan ook zetels kosten. Het NIPO gaf u er deze week negen.

,,Dat was fantastisch, maar verlies in de peilingen is onvermijdelijk. We hebben nog meer dan twee jaar te gaan voor de verkiezingen. Dan pas moet ik pieken.''

Met Joost Eerdmans op één lijst.

,,Ik bespreek met u geen namen, maar ik sluit op voorhand niks uit.''

U neemt toch wel iemand in vertrouwen.

,,Mevrouw Wilders is mijn enige vertrouwenspersoon.''

Maar blijft uzelf de lijsttrekker?

,,Dat is van ondergeschikt belang.''

    • Wubby Luyendijk