Kok zette fractie PvdA onder druk

Premier Kok heeft in 1996 de PvdA-fractie onder druk gezet om in te stemmen met het kabinetsplan voor de hogesnelheidslijn. Hij zegt evenwel niet gedreigd te hebben met een kabinetscrisis. ,,Maar er was wel sprake van een ernstige situatie'', aldus Kok vanmiddag bij de verhoren van de tijdelijke commissie infrastructuurprojecten, de commissie-Duivesteijn.

Pagina 2