De sharia voorbij

Ayaan Hirsi Ali is een vrouw met een missie, dat kan niemand zijn ontgaan zijn. In het kielzog van de recente commotie over haar film Submission verschijnt het boek De maagdenkooi, een bundel van artikelen en lezingen die zij de laatste twee jaar her en der gepubliceerd of uitgesproken heeft. Het is een wat rommelig boekje, een soort anti-islam-almanak. Behalve het lange titelessay staat er ook een interview in met een kritische moslima, korte opinie-stukjes, vier afschrikwekkende case-stories uit haar periode als tolk voor asielzoekers, en nog een lijstje met handzame tips voor vrouwen/meisjes die van huis willen weglopen. Voor degenen die weleens de opiniepagina's lezen en de actualiteitenrubrieken volgen, heeft dit boekje niets nieuws te bieden. Maar dat hoeft ook niet, want wat een bevlogenheid en wat heeft Hirsi Ali vaak gelijk.

Het stuk `Pak huiselijk geweld effectiever aan' bevat een zinnig voorstel om de wildgroei aan instellingen die zich hiermee bezighouden te stroomlijnen tot één loket. Terecht pleit zij er ook voor om de inspanningen te verschuiven van het veiligstellen van slachtoffers (in Blijf van m'n lijf-huizen) naar uithuisplaatsing en behandeling van daders. Genitale verminking is een praktijk die in Nederland min of meer wordt gedoogd. Ook al is de ingreep illegaal, immigranten uit risicolanden zetten de traditie van het snijden in en dichtnaaien van geslachtsorganen toch vaak door, hetzij via adresjes binnen de subcultuur, hetzij tijdens vakantiereizen naar het land van herkomst. De invoering van een periodiek controlesysteem voor meisjes tussen de 0 en 18 jaar uit risicolanden, zal een hoop bureaucratisch gedoe geven, maar het is wel nuttig als Nederland z'n principes in de praktijk brengt.

Andere stukken in de bundel gaan specifieker in tegen de islam. De kern van het probleem met de islam ligt volgens haar in de vrouwonderdrukkende seksuele moraal. Omdat mannen hun lusten niet kunnen bedwingen, moeten vrouwen bedekt en opgehokt worden. Niet alle moslims hangen deze benepen moraal aan, maar wel veel. (Hoeveel? Wie doet er eens een gedegen onderzoek naar opvattingen van Nederlandse moslims over seks?)

Hirsi Ali wil de zelfkritiek binnen de islam bevorderen. `Waarom kunnen ze niet gewoon meedoen in de westerse samenleving?' verzucht ze. Maar dat is nu net het probleem. In Nederland woont inmiddels de derde generatie moslims. Al veertig jaar lang hoeven moslims alleen maar wat tijdschriften door te bladeren in de wachtkamer van de tandarts, de televisie aan te zetten of in de tram naar gesprekken achter hen te luisteren om te weten dat wij hier in het westen anders denken over seks en het anders aanpakken. Net zoals tussen Nederlanders zijn er ook tussen moslims grote onderlinge verschillen in seksuele moraal, maar de culturele kloof tussen seksuele zelfbeschikking en een door godsdienst gelegitimeerde familiedwang zal voorlopig nog wel blijven.

Ayaan Hirsi Ali: De maagdenkooi. Augustus, 75 blz. €9,95