Bush: geweld in Darfur is genocide

De Amerikaanse president George Bush heeft het geweld in de West-Soedanese regio Darfur gisteren tot genocide bestempeld en de schuld gegeven aan de regering in Khartoum en Arabische bondgenoten.

Bush riep de wereld op de legering van een grotere Afrikaanse vredesmacht in Darfur te steunen. ,,Het is duidelijk dat alleen actie van buitenaf het moorden kan stoppen'', zei hij in een verklaring waarin hij ook eiste dat alle strijdende partijen de wapens neerleggen.

Bush wees verder op een Amerikaanse ontwerpresolutie die gisteren eerder op de dag aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd voorgelegd. Daarin wordt gedreigd met een olie-embargo tegen Soedan en uitbreiding van de huidige Afrikaanse waarnemersmacht voorgesteld die geweld tegen burgers kan onderzoeken. ,,We zullen ook proberen om Soedanese militaire vliegtuigen boven Darfur te weren'', aldus Bush' verklaring. ,,De wereld kan het lijden van meer dan een miljoen mensen niet negeren.''

Het Amerikaanse Congres kwam al eerder tot de conclusie dat het geweld in Darfur, waar in reactie op een Afrikaanse opstand tienduizenden Afrikaanse burgers zijn gedood en meer dan een miljoen op de vlucht gejaagd door de Arabische Janjaweedmilitie, op genocide neerkwam. Gisteren spraken eerst de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, en vervolgens Bush dit ook uit.

De Soedanese regering wees de Amerikaanse beschuldigingen van genocide in Darfur vanochtend met klem van de hand. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Mustafa Osman Ismail gebruiken de VS een humanitaire crisis voor politieke doeleinden. Hij suggereerde dat Washington de aandacht wil afleiden van de crisis in Irak en daarnaast uit is op Afrikaans-Amerikaanse stemmen in het kader van de komende presidentsverkiezingen. Een andere hoge functionaris zei dat dergelijke verklaringen alleen olie op het vuur gooien.

In de VN-Veiligheidsraad bleken China, Pakistan en Algerije gisteren gekant tegen het Amerikaanse voorstel in zijn huidige vorm. China's VN-ambassadeur hintte op een veto. Een Chinese oliemaatschappij is in Soedan actief. De Pakistaanse ambassadeur, die onderstreepte dat zijn land geen oliebelangen in Soedan heeft, zei de noodzaak van een dergelijke resolutie niet te zien. Hij en de Algerijnse ambassadeur maakten met name bezwaar tegen het dreigement van sancties en zinspeelden op stemonthouding als de tekst niet werd gewijzigd. Volgens hen waren verscheidene andere leden van de raad het met hen eens. Steun voor het voorstel kwam van de Europese landen in de raad als ook Chili. Voor aanvaarding van een resolutie zijn tenminste 9 voorstemmen vereist en mag geen veto worden uitgesproken.

De Nigeriaanse president Obasanjo, die namens de Afrikaanse Unie vredesoverleg over Darfur voorzit, zei gisteren in een brief aan de Veiligheidsraad in te stemmen met een breder mandaat voor de Afrikaanse waarnemersmacht.