Brainstormen

Internetondernemer Roel Pieper (ex-Compaq, ex-Philips) vertelt dat hij met ,,een aantal geestverwanten'' brainstormt over een politieke partij. Het gaat hem om een nieuwe stroming, die hetzij als politieke partij hetzij als denktank ,,de zaak in beweging'' krijgt. Welke zaak? Pieper: ,,De grote problematiek ligt op het slagvaardigheidsniveau. Er is veel te veel bureaucratie en er zijn veel te veel regels, voor burgers, bedrijven en ondernemers.''

Pieper verwacht dat hij eind dit jaar ,,voor zichzelf en zijn groep een positie heeft gecreërd.'' Dan presenteert hij de ideeën en dan moet de Groep-Wilders maar zien of ze zich aansluit.