Zalm roept woede op van filmwereld

De Nederlandse filmwereld is verontwaardigd over de weigering van minister Zalm (Financiën) om mee te werken aan een substantiële verhoging van de subsidies voor de Europese film.

Zalm reageerde gisteren op een voorstel van Eurocommissaris Reding, die van plan is het budget voor Europese films te verhogen van 500 miljoen naar 1 miljard euro in de periode van 2007 tot 2013. Volgens Zalm is het beter de filmsubsidiëring nationaal te regelen dan Europees. ,,De norm moet niet zijn dat als iets goed is, er dus Europees geld naartoe moet'', liet de minister via zijn woordvoerder weten. En hij voegde er aan toe dat hij ,,niet in Europese films'' gelooft.

,,Zalm zegt dus: ik ben hier aan het boekhouden en ik vind film totaal onbelangrijk'', zegt directeur Carolien Croon van de Nederlandse Vereniging voor Speelfilmproducenten. ,,Dat gaat dan over een sector die internationaal gezien juist alleen maar sterker wordt. Succesvolle Europese films trekken in eigen land vaak tussen de 15 en de 30 procent van de bioscoopbezoekers.''

Dominique van Ratingen, directeur Media Desk, het Nederlandse informatiekantoor voor het Media Programma van Europa, denkt dat minister Zalm een paar subsidies door elkaar haalt. De Europese subsidies uit het Media Programma, zegt ze, zijn met name bedoeld voor de distributie van films, de nationale subsidies zijn bedoeld voor de produktie van films. Minister Zalm verwees gisteren naar het misbruik door buitenlandse producenten van de fiscale voordelen voor Nederlandse films in de zogeheten cv-regeling. Volgens Van Ratingen overlappen de Europese en nationale subsidieregelingen elkaar niet, maar vullen ze elkaar aan. ,,Staatssecretaris Van der Laan van Cultuur heeft eerder gezegd dat het belangrijk is dat Europese films in Europa circuleren. En daar is de subsidie van het Media Programma van wezenlijk belang.''

Een woordvoerder van Van der Laan laat weten dat de staatssecretaris het voorstel van Eurocommissaris Reding nog goed wil bestuderen alvorens een reactie te geven. Ze heeft vanochtend bij Zalm opheldering gevraagd over zijn snelle afwijzing.

Joost de Vries, producent van Lemming Film en voorzitter van het bestuur van Media Desk, is zeer verontwaardigd over Zalms opmerkingen. ,,Eerst heeft hij de nationale filmsteun de nek omgedraaid, en nu zegt hij dat we het nationaal moeten regelen.'' Onder druk van het ministerie van Financiën is de uiterst succesvolle cv-regeling voor filmproductie dit jaar afgeschaft. De Vries: ,,Nu de cv-regeling is afgeschaft, kunnen Nederlandse producenten alleen nog maar grotere films maken in samenwerking met andere landen. Het Media Programma is daar de sleutel voor.'' Het argument van Zalm, dat Nederland meer aan Europa betaalt dan er aan subsidie weer van terugkrijgt, maakt op hem weinig indruk. ,,Dan moet je dat nationaal verbeteren.''