Zalm: Kamer kreeg genoeg informatie

Minister Zalm (Financiën, VVD) vindt dat hij de Tweede Kamer niet verkeerd heeft geïnformeerd over de financiering van de Betuwelijn. Volgens de minister was altijd al duidelijk dat het aantrekken van private financiers lastig was en hij vindt dat dit voldoende aan de Kamer is gemeld.

Dat zei Zalm gisteren tijdens de verhoren van de tijdelijke commissie infrastructuurprojecten, de commissie-Duivesteijn. Deze onderzoekt de kostenoverschrijdingen bij de aanleg van Betuweroute en HSL en wil de Kamer uiteindelijk meer invloed geven bij beslissingen over zulke grote projecten.

Zalm weerlegde met zijn verhaal klachten van oud-Kamerlid Leers (CDA), als zou het kabinet al veel eerder aan de Kamer hebben moeten laten weten dat private financiering onzeker was. Zalm zei dat hij zelf al in 1994 niets zag in private financiering van de Betuwelijn. Het project was met zoveel onzekerheden omgeven dat private financiers door de risico's een hoog rendement zouden eisen. Dat nam overigens niet weg dat private financiering als mogelijkheid werd opengelaten, aldus Zalm.

Zalm zei ook dat hij in 1995, toen de aanleg van de Betuwelijn werd heroverwogen, niet de mening deelde van het Centraal Planbureau (CPB) dat deze goederenspoorlijn in stappen moest worden aangelegd. Een gefaseerde aanleg zou nieuwe besluitvorming vergen, hetgeen volgens Zalm een vertraging van maximaal 15 jaar zou kunnen opleveren. Volgens Zalm stond het CPB in 1995 weliswaar minder positief tegenover de Betuwelijn dan voorheen, maar was het nog steeds van mening dat de lijn uiteindelijk economisch zinvol was.

Uit de verhoren bleek gisteren tevens dat minister Netelenbos (Verkeer, PvdA) in 2001 aan de departementale accountant gevraagd heeft een dreigende kostenoverschrijding van tussen de 600 en 800 miljoen euro niet aan de Kamer te melden. De accountant constateerde de overschrijdingen, maar moest die van Netelenbos oplossen door elders in de plannen ,,versoberingen aan te brengen''. Pas in 2002 werd duidelijk dat er voor een miljard aan extra risico's op de begroting van Verkeer was opgenomen.

De commissie heeft de verhoren over de Betuweroute afgerond en is vanmorgen begonnen met de hogesnelheidslijn. Vandaag zouden de inspraak van burgers en alternatieven voor de lijn (zoals de Bos-variant) besproken worden. Morgen hoort de commissie onder meer de oud-bewindslieden Jorritsma (Verkeer, VVD), De Boer (Ruimtelijke Ordening) en oud-premier Kok (beide PvdA).