VVD wil af van reclame op publiek tv-net

De VVD wil dat de Publieke Omroep teruggaat van drie naar twee tv-netten en geen reclame meer vertoont. Dat zei Tweede-Kamerlid Örgü gisteren tijdens een overleg met staatssecretaris Van der Laan (Cultuur).

Het overleg in de Tweede Kamer ging over een rapport van de visitatiecommissie-Rinnooy Kan. Die commissie concludeerde in april dit jaar dat de afzonderlijke omroepen redelijk presteren, maar dat zij in hun samenwerking tekortschieten.

Volgens de VVD leidt de druk van reclame-inkomsten en kijkcijfers er nu toe dat publieke omroepen zich te veel richten op het maken van voor adverteerders aantrekkelijke programma's. Het wegnemen van reclame-inkomsten en één net kan er volgens Örgü voor zorgen dat omroepen meer ,,onderscheidende'' programma's gaan maken. Omroepen zouden het zonder de STER-inkomsten met 229 miljoen euro minder moeten doen.

Gisteren bleek opnieuw dat de VVD zich in het omroepdebat lijnrecht tegenover coalitiepartner CDA bevindt. Het CDA vindt dat de positie van de omroepverenigingen moet worden versterkt. De VVD schaarde zich achter voorstellen van het kabinet om die macht op korte termijn in te perken. Wel vond Örgü de voorstellen van de staatssecretaris op dit terrein nog ,,te vrijblijvend''.

De Kamer toonde zich verdeeld over een voorstel van Van der Laan om de omroepen vanaf 2005 geen vijfjarige uitzendconcessie te verlenen, maar een driejarige. Het kabinet wil dit voorjaar een nieuwe visie op het omroepbestel presenteren die in 2008 tot de vorming van een heel nieuw bestel moet leiden. De LPF vindt dat omroepen zich langer moeten kunnen voorbereiden op zo'n nieuw stelsel. De PvdA denkt juist dat het in nog kortere tijd kan.

Staatssecretaris Van der Laan zei gisteren enige ,,aarzelingen'' te hebben over een initiatiefwetsvoorstel dat VVD en D66 willen indienen. Dit regelt dat programmagegevens van de publieke omroep gratis worden vrijgegeven. Hierdoor wordt het voor andere instanties dan omroepen mogelijk om tv-gidsen uit te geven. De staatssecretaris herhaalde dat het kabinet ,,niet onwelwillend'' staat ten opzichte van het initiatief, maar zij vreest de gevolgen van inkomstenderving voor de omroepen. ,,In 2003 hebben de omroepen samen 16 miljoen euro aan inkomsten uit tv-gidsen besteed aan het maken van programma's. Het heeft dus grote consequenties als die inkomsten wegvallen.''

Kamerlid Van Nieuwenhoven herhaalde gisteren namens de PvdA ,,geen principiële bezwaren'' te hebben tegen het vrijgeven van de programmagegevens, maar ze noemde het wetsvoorstel van D66 en VVD ,,heel mager'' omdat het niet ingaat op de financiële gevolgen voor de omroepen.

VVD en D66 vinden dat de omroepgegevens gratis beschikbaar moeten zijn omdat zij met belastinggeld tot stand komen.