UWV moet hogere WAO-premie heffen

Het UWV, het uitvoeringsorgaan voor de WAO en de WW, moet een opslag leggen op de premies voor de nieuwe regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Deze regeling zal de WAO op 1 januari 2006 vervangen en laat dan ook verzekeraars toe op deze markt. Door de hogere premie kunnen verzekeraars makkelijker toegang krijgen. Het kabinet zal hier naar verwachting morgen een besluit over nemen, zo melden bronnen in Den Haag en bij verzekeraars.

Dit voorjaar heeft het kabinet besloten dat de WAO in 2006 uiteenvalt in twee verschillende regelingen voor respectievelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) en duurzaam en volledig arbeidsongeschikte werknemers (IVA). Dit systeem zou de instroom van nieuwe WAO'ers moeten beperken tot maximaal 25.000 per jaar.

Het is niet de bedoeling dat de totale WAO-premie voor werkgevers omhooggaat. Tegenover een verhoging van de WGA-premie staat een verlaging van de IVA-premie. De IVA wordt uitsluitend door het UWV uitgevoerd, maar afgelopen maart heeft het kabinet besloten dat de WGA ook door verzekeraars kan worden uitgevoerd.

Er was veel kritiek op de voorgenomen regeling omdat uitvoering door verzekeraars de eerste jaren aanmerkelijk duurder is dan uitvoering door het UWV. Verzekeraars moeten een financiële buffer aanleggen om de uitkeringen te kunnen uitbetalen, de zogenoemde kapitaaldekking. Het UWV kent een omslagsysteem waarin de uitkeringen worden betaald uit de jaarlijkse premies. Aan het opbouwen van het vereiste kapitaal door de verzekeraars zijn hoge (rente)kosten verbonden. De verzekeraars vonden dat ze daardoor geen eerlijke kans hadden om de markt te betreden. De door het kabinet beoogde marktwerking zou daardoor niet optreden.