Turkije is Europees

De onafhankelijke commissie voor Turkije, bestaande uit Europese voormalige bewindslieden onder leiding van de Finse oud-president Martti Ahtisaari, concludeert in haar rapport `Turkey in Europe, More than a promise?':

Turkije hoort bij Europa. De eerste christelijke gemeenten zijn er te vinden, Griekse en Romeinse schrijvers hebben er hun sporen achtergelaten en het Ottomaanse rijk was een belangrijke factor in de Europese politiek. Na de Tweede Oorlog heeft Turkije zich een loyaal lid getoond van organisaties als de NAVO en de Oeso.

De migratie van Turken naar de (overige) landen van EU zal, in geval van Turkse toetreding, onvergelijkbaar zijn met die van laaggeschoolde Turkse arbeiders van het platteland vanaf de jaren zestig. De migratie zal beperkt blijven, en degenen die toch komen zijn aanmerkelijk hoger opgeleid. Deze kunnen de gevolgen van vergrijzing van de rest van de EU helpen opvangen.

Turkije is welvarender en groeit harder dan de kandidaat-EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië.

Als de Europese Commissie op 6 oktober concludeert dat Turkije aan de zogeheten Kopenhagen-criteria heeft voldaan, staat niets de opening van onderhandelingen in de weg. Wie daar tegen is, had dat moeten laten blijken in 1957 of 1987 toen Turkije het kandidaat-lidmaatschap aanvroeg, of in 1999 toen de EU een besluit nam over de Turkse kandidatuur.