`Stop onmiddellijk met sociale regels'

De verenigde Europese werkgevers willen een onmiddellijke stop van alle uit Brussel afkomstige sociale wetgeving. Een ,,moratorium'' is nodig om de lidstaten van de Europese Unie de gelegenheid te geven hun arbeidsmarkten te hervormen. Vice-voorzitter Ernest-Antoine Seillère van de Europese werkgeversvereniging Unice zei dit vanmorgen tijdens een persbijeenkomst in Brussel. De werkgevers zouden vanmiddag een kennismakingsbijeenkomst hebben met aanstaand voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie.

Volgens Seillère hebben vooral de tien landen die op 1 mei tot de Europese Unie zijn toegetreden last van nieuwe uit Europa afkomstige sociale regels. Zij zijn nog volop bezig met het aanpassen van hun wetgeving aan de reeds bestaande regels binnen de Unie. Maar de Nederlandse vice-voorzitter van de Unice, VNO-NCW voorman Jacques Schraven, maakte op de persbijeenkomst duidelijk dat ook de `oude' landen van de Unie niet op nieuwe wetgeving zitten te wachten. Hij noemde in dit verband de plannen van het dagelijks bestuur van de Unie om de uitzendbranche meer te reguleren.

De Europese werkgevers bepleitten verder een meer effectieve milieupolitiek. Europa moet zich volgens hen bezinnen op de afspraken in het Kyoto-milieuverdrag nu landen als de Verenigde Staten, Rusland en China zich daar ook niet aan houden. De werkgevers vrezen voor de concurrentiepositie van het Europees bedrijfsleven. En dit terwijl het nakomen van de afspraken door alleen de Europese Unie de uitstoot van schadelijke broeikasgassen in 2012 slechts met één procent zal hebben teruggedrongen, aldus vice-voorzitter Seillère.

De werkgevers zeiden voorts tegen een aanpassing en mogelijke versoepeling van de Europese begrotingsregels te zijn zoals vorige week is voorgesteld door de Europese Commissie. Geloofwaardigheid van de afspraken dient voorop te staan, aldus de Europese werkgevers.