Schooljaar geopend in ballon

Met een ballonvaart heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) gisteren het nieuwe schooljaar geopend. Kamerleden van de coalitiepartijen zouden `op hoog niveau' discussiëren met beginnende docenten over bezuinigingen en werkgelegenheid in het onderwijs. De onderwijswoordvoerders van VVD en D66 waren echter niet beschikbaar, en CDA'er Jan de Vries haakte op het laatste moment af omdat hij de speech van AOb-voorzitter Walter Dresscher te hard van toon vond.

Volgens de AOb is de werkloosheid in het onderwijs van 2003 naar 2004 met 63 procent gestegen, en hebben startende onderwijzers grote moeite om een baan te vinden. Door bezuinigingen op bijvoorbeeld het achterstandenbeleid zijn scholen huiverig om nieuwe mensen aan te nemen, zegt de bond. Pas afgestudeerde onderwijzers zoeken nu een baan elders en zullen in 2007, als de vergrijzing in het onderwijs zijn hoogtepunt bereikt, niet meer beschikbaar zijn. Het ministerie van OCW bestrijdt de cijfers van de AOb, maar erkent dat er problemen zijn op de onderwijsarbeidsmarkt. De werkloosheid in het onderwijs ligt volgens OCW momenteel drie keer zo laag als het gemiddelde op de arbeidsmarkt. Op prinsjesdag komt het kabinet met de nota `Werken in het onderwijs', waarin de problemen worden geanalyseerd.