Na 2,5 jaar geen `vijandelijk strijder'

Tweeeneenhalf jaar nadat hij in Afghanistan door het Amerikaanse leger als ,,vijandelijke strijder'' was opgepakt en naar het speciale gevangenenkamp in Guantánamo Bay verscheept, heeft een gevangene te horen gekregen dat hij vrijuit gaat. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een drie leden tellend militair review panel – niet te verwarren met de militaire processen – hem meegedeeld dat hij naar huis mag. Naam en nationaliteit van de man werden niet bekendgemaakt door minister van Marine Gordon England op een persconferentie in Washington. Hij zal binnen dagen of weken naar zijn land worden gestuurd.

Van de 30 gevallen van ingezetenen van Guantánamo Bay die tot dusverre door het panel zijn bekeken in een proces dat 13 augustus begon, was deze zaak die eerste die is geëindigd met de uitspraak dat de gevangene geen `ennemy combattant' is.

De Amerikaanse regering definieert een ennemy combattant als ,,een individu dat onderdeel was van de Talibaan of Al-Qaeda of hen steunde of van geassocieerde krachten die zijn gewikkeld in vijandelijkheden tegen de Verenigde Staten of hun coalitiepartners''. Iemand die als zodanig is gekwalificeerd kan zonder vorm van proces en zonder juridische bijstand worden vastgehouden tot het conflict is geëindigd.De zaak van de man die geen vijandelijke strijder meer is, was volgens England al meer dan eens bekeken. Hij kon niet uitleggen op grond van welke nieuwe informatie de man nu niet meer als zodanig wordt beschouwd.

England zei dat het ,,een grote uitdaging'' is om ,,feit van fictie te onderscheiden'' in de mededelingen van de gedetineerden. Hij verklaarde dat sommige gedetineerden die waren vrijgelaten opnieuw op de Afghaanse strijdfronten waren verschenen. Hij gaf geen specifieke voorbeelden.