Miloševic moet hoe dan ook juridisch hangen 1

In het artikel `Proces gebaat bij advocaat voor Miloševic' (Opiniepagina, 7 september) meent Willem van Genugten dat het Joegoslavië- tribunaal er goed aan heeft gedaan om advocaten aan Miloševic toe te wijzen. Ik vind het jammer dat Van Genugten van mening is dat er koste wat kost geen zand in de juridische machine mag komen. Dit wordt bereikt door Miloševic tegen zijn zin en in strijd met het Europese recht te dwingen zich te laten vertegenwoordigen. Stuitend is de rechtvaardiging. Immers, Miloševic is niet zomaar een verdachte, er is namelijk ,,op zijn zachst gezegd een redelijk vermoeden'' dat hij misdrijven heeft begaan. Daarom moet het rechtsbeginsel van vrije procesvertegenwoordiging wijken.

Het ontgaat mij waarom de rechtspositie van Miloševic anders zou moeten zijn dan die van andere verdachten. Naar men hopen mag bestaat bij iedere verdachte voor het tribunaal een sterk vermoeden van strafbare feiten. Als we de rechtsgang laten bepalen door een oordeel vooraf, is er geen oordeel van de rechter meer nodig. Het doet mij denken aan de Deventer moordzaak waar het openbaar ministerie uitgebreid betoogde hoe leugenachtig de verdachte was. Hij had gelogen dat hij het niet gedaan had en was dus een abjecte persoon die zwaar gestraft moest worden. Met andere woorden: verdachten doen er goed aan te bekennen en zich niet te verdedigen.