`Kunstsector Amsterdam te zwaar gekort'

De Amsterdamse kunstsector gaat er de komende tijd ,,minstens 23,2 miljoen euro structureel per jaar'' op achteruit. Dat stelt het directieoverleg van Amsterdamse culturele instellingen (ACI) in een brief aan het Amsterdamse college van B&W. Naast de bezuinigingen van bijna 8 miljoen euro op de Amsterdamse kunstbegroting lijdt de sector ook onder de kortingen op de rijkssubsidies, waarvan meer dan de helft naar instellingen in de hoofdstad gaat.

ACI baseert zich op een onderzoek van Berenschot dat onlangs een totale bezuiniging op de kunstsector van 59 miljoen euro berekende. ACI doet in de brief een ,,dringend beroep'' op B&W om dat rapport te betrekken bij de beraadslagingen. De Amsterdamse kunstbegroting bedraagt vanaf 2005 ruim 74 miljoen euro per jaar, vier miljoen euro minder dan het huidige budget van ruim 78 miljoen. Wethouder van Cultuur Belliot onttrok zelf nog eens vier miljoen aan de begroting om eigen, aan cultuur gerelateerde voornemens te kunnen uitvoeren. Dinsdag presenteert Belliot een alternatief kunstenplan. Het Parool meldde deze week dat zij onder meer theater Carré en fotomuseum Foam toch subsidie wil geven. Vandaag en morgen vergadert B&W over de begroting. Belliot weigerde vandaag commentaar te geven op de inhoud van het plan of op de brief van ACI.