Inflatie blijft zeer laag

De inflatie in Nederland blijft zeer laag. Over de maand augustus bedroeg de stijging van de kosten van het levensonderhoud onveranderd 1,1 procent. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld.

Het inflatietempo van 1,1 procent op jaarbasis, dat zich dit jaar ook in maart en juli voordeed, is het laagste sinds het einde van de jaren tachtig.

Met name voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken drukten de inflatie. Zij waren gemiddeld 5,1 procent goedkoper dan in augustus vorig jaar. Over juli bedroeg deze prijsdaling op jaarbasis nog 3,9 procent. Een van de grote aanjagers van de inflatie, de benzineprijs, kalmeerde in augustus enigszins. De gemiddelde prijsstijging van benzine bedroeg 7,9 procent. Vorige maand was dat nog 10,4 procent.

Tegenover deze inflatiedrukkende effecten staat een opstuwend effect bij met name kleding. In juli was daar nog sprake van een prijsdaling op jaarbasis van 3,5 procent, maar die is in augustus nagenoeg verdwenen.

Van maand op maand bedroeg de stijging van de consumentenprijzen 0,3 procent. Dit werd vooral veroorzaakt door de kledingsector, waar het aflopen van de zomeruitverkoop en de introductie van de wintercollecties de prijzen deed stijgen.