Hervulplicht fles niet `EU-proof'

Het besluit frisdrankfabrikanten niet langer te verplichten plastic flessen opnieuw te vullen is vooral ingegeven door Europese regels.

Dat heeft staatssecretaris Van Geel (VROM) gisteren gezegd tijdens een debat met de Tweede Kamer over de kwestie. De Kamer uitte daarin twijfel over de maatregel. Een meerderheid dringt aan op handhaving van het huidige systeem, waarin plastic flessen gemiddeld vijftien maal hervuld worden.

Van Geel liet gisteren echter blijken dat ,,voortschrijdend inzicht'' hem tot wijziging van het beleid heeft gebracht. De Europese Commissie beschouwt het verplicht hervullen van flessen als een belemmering voor het vrije verkeer van goederen. Van Geel liet weten dat de Commissie Nederland in juli, in een vertrouwelijke brief, een ,,laatste waarschuwing'' heeft gegeven zich aan de EU-richtlijnen aan te passen. Nederland zou bovendien het enige EU-land zijn dat de zogenoemde PET-flessen verplicht laat bijvullen.

Van Geel wil dat lege flessen vanaf 2006 meteen gerecycled mogen worden. Deze regeling past wel binnen de EU-richtlijnen. Hoewel Van Geel de fabrikanten niet kan opleggen hun verpakkingen te hergebruiken, zal de staatssecretaris dit wel bevorderen. ,,Dat is milieuvriendelijker'', aldus Van Geel.

De Tweede Kamer vreest dat het milieu eronder lijdt als de staatssecretaris de EU-richtlijn volgt. Van Geel is het daarmee eens. Om de schadelijke gevolgen te beperken wordt van frisdrankfabrikanten verwacht dat zij op andere gebieden milieuvriendelijker worden. Als voorbeeld noemt Van Geel het ophalen van kleine flesjes en blikjes. Als blijkt dat de fabrikanten dit niet zelfstandig kunnen, zal er op deze kleinere verpakkingen ook statiegeld komen te staan.