Halvering van subsidies zorg en welzijn

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) bezuinigt de komende drie jaar op subsidies voor zorg- en welzijnsprojecten. Dit blijkt uit een brief die de minister en staatssecretaris Ross vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De subsidies voor allerlei instellingen die werkzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn gaan volgend jaar met bijna 90 miljoen euro omlaag naar 110 miljoen. De bewindslieden willen de financiële bijdrage ook in 2006 en 2007 op dit bedrag handhaven, waarmee de totale bezuiniging op 270 miljoen euro komt.

Subsidies voor sportieve activiteiten en voor preventieprojecten worden zoveel mogelijk gehandhaafd of zelfs iets verhoogd. De bewindslieden schrijven over hun maatregel dat ,,deze reductie ook kansen biedt''. Eerste voordeel is volgens hen dat de versnippering wordt gestopt.

Uit de brief blijkt verder dat Hoogervorst tegelijk een eind wil maken aan langjarige subsidierelaties. In het vervolg wordt alleen nog financiële ondersteuning verleend aan speciale programma's waar het ministerie invloed op heeft door zelf opdrachten te geven. Deze programma's kunnen wel weer ,,een meerjarig karakter'' hebben. Financiële banden die tientallen jaren kunnen duren, zoals die met de Bond van Plattelandsvrouwen, gaan tot het verleden behoren.

Voor 2005 heeft Hoogervorst 22 miljoen euro gereserveerd om activiteiten op het gebied van preventie mogelijk te maken. De (amateur)sport kan rekenen op 29,5 miljoen. Bij preventie wordt vooral gedacht aan campagnes tegen overgewicht en roken.

Hoogervorst bezuinigde vorig jaar ruim 65 miljoen euro op de vaste bijdragen voor meer dan 300 instellingen. Daarbij waren 130 sportorganisaties. Een meerderheid in de Tweede Kamer ging met de plannen akkoord. Behalve de reeds genoemde versnippering was voor Hoogervorst ook het ontbreken van ,,een relatie met de actualiteit'' reden om de financiële banden te verbreken.